Itä-Suomen Vasemmistonuoret (ISVN) vaatii TE-toimistoja ja työnantajia kohtelemaan freelancereita ja itsensätyöllistäjiä reilusti uuden työttömyysturvalain oloissa. Vuoden alussa voimaan astunut laki on herättänyt huolta siitä, että itsensätyöllistäjä entistä helpommin tulisi luokitelluksi päätoimiseksi yrittäjäksi, jolloin hän ei olisi oikeutettu työttömyysturvaan tai muihin työntekijäoikeuksiin. Lakiteksti ei suoraan näyttäisi johtavan tähän, mutta kentällä luottamus TE-toimistojen haluun tulkita lakia itsensätyöllistäjän kannalta suotuisasti on ollut heikkoa.

 

– Itsensätyöllistäjät ja freelancerit ovat tyypillistä prekaaria työvoimaa ja heidän määränsä on viime vuosina ollut jatkuvassa nousussa. Riippumatta siitä, luokitellaanko nämä ihmiset lainsäädännössä yrittäjiksi vai omalla työllä työllistyviksi, heidän asemaansa ei missään nimessä saa heikentää, vaatii Itä-Suomen Vasemmistonuorten puheenjohtaja Mónica Martins.

Lain mukaan yrittäjyys on päätoimista, jos se estää kokoaikaisen palkkatyön vastaanottamisen. Itä-Suomen Vasemmistonuorten mielestä TE-toimistojen tulisikin pitää kiinni tästä määritelmästä. Tällä hetkellä TE-toimisto saattaa kuitenkin tulkita päätoimiseksi kolme tuntia kuukaudessa kirjoitustyötä tehneen, jos tämä erehtyy esittäytymään freelanceriksi. Myöskään omat nettisivut eivät tee freelancerista päätoimista yrittäjää.

– Muun muassa taide- ja kulttuurialalla itsensätyöllistäminen on yleistä. Huonosti hoidetulla tai tulkitulla uudistuksella vahingoitetaan helposti suurta määrää kulttuuripalveluja, huomauttaa Itä-Suomen Vasemmistonuorten hallituksessa oleva aktiivi ja musiikkialan työntekijä Adam Al-Sawad.

– Esimerkiksi moni kulttuurialan työnantaja ei suostu enää pitkissäkään työsuhteissa maksamaan palkkioita muuten kuin laskutuspalvelun kautta, eikä näitä kulttuurityöläisiä saisi lukea yrittäjiksi TE-toimistossa väärin perustein, Al-Sawad sanoo.

Itsensätyöllistäminen voi parhaimmillaan vapauttaa ihmisen hallitsemaan omaa työntekoaan ja ajankäyttöään. Toimeentulon epävarmuus ja neuvotteluaseman heikkous kuitenkin tekevät monen itsensätyöllistäjän arjesta niukkaa ja hankalaa. Yhtenä merkittävänä keinona parantaa itsensätyöllistäjien asemaa Itä-Suomen Vasemmistonuoret pitääkin kaikille kansalaisille kuukausittain maksettavaa vastikkeetonta perustuloa, joka helpottaisi näiden kantamaa huolta tulevasta toimeentulostaan. Itsensätyöllistäjät kuuluvat siihen ryhmään, joka kaikkein selkeimmin ja konkreettisimmin hyötyisi perustulosta. 

Myös nykyinen perusporvarihallitus aikoo toimeenpanna perustulokokeilun vuoden 2017 aikana. Itä-Suomen Vasemmistonuoret edellyttää, että kokeilussa pidetään kiinni perustulon riittävän korkeasta tasosta ja vastikkeettomuudesta.