Juha Sipilän johtama porvarihallitus laajentaa ja sementoi Suomeen ilmaisen työn markkinat. Tämä on luonut kestämättömän tilanteen, jossa ihmisiä ei enää palkata töihin, vaan heitä tukityöllistetään ja otetaan työkokeiluun sekä palkattomaan työharjoitteluun. Tämä kuormittaa valtion kassaa, sillä yleistyessään palkaton työ johtaa veronmaksajien määrän jatkuvaan vähenemiseen. Nykyistäkään budjettivajetta ei pystytä korjaamaan näillä toimilla.

Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa ikinä Suomen historiassa palkattomiin työllistämistoimiin on sijoitettu enemmän ihmisiä kuin palkkaperusteisiin. Palkkatukimäärärahoja ja muita työllistämisrahoja on vähennetty myös kuluvan vuoden budjetista.

TE-keskuksen määräämät palkattomat työkokeilut ja -harjoittelut ovat käytännössä pakkotyötä, sillä niistä kieltäytymisestä rangaistaan heikentämällä perusturvaa. 

”Pakkotyöhön määrääminen on Suomen perustuslain ja YK:n ihmisoikeussopimuksien vastaista”, toteaa Itä-Suomen Vasemmistonuorten puheenjohtaja Mónica Martins.

”Olen itse työkokeilussa. 9 euron ”päiväpalkka” on naurettava. Työmarkkinatukeakin saan vain sillä ehdolla, että olen työkokeilussa”, kertoo Itä-Suomen Vasemmistonuorten aktiivi Christian Karau. ”Nykyinen systeemi hyväksikäyttää elämänsä siirtymävaiheessa olevia nuoria. Vastikkeeton perustulo torjuisi tämän kaltaisen hyväksikäytön.”

9 euron päiväpalkan sijaan Vasemmistonuoret vaatii lakisääteistä 12 euron minimituntipalkkaa. Työllistämispolitiikan suunta on muutettava tehottomasta ja yhteiskunnalle kalliista ilmaistyöstä kohti ehdoiltaan reilua ja kestävää palkkatyötä.