Sipilän hallituksen yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa sopima kilpailukykysopimus leikkaa julkisen sektorin lomarahoja 30%. Leikkaus pysyy voimassa ainakin vuosien 2017-2019 välillä. Käytännössä lomarahojen leikkaaminen tarkoittaa satojen eurojen tulojen menetystä julkisen sektorin työntekijöille. Joensuun seudun Vasemmistonuoret vastustaa leikkausta.

Lomarahojen leikkaus on täydellinen esimerkki Sipilän oikeistolaisen hallituksen linjasta, jossa työntekijöiden asemaa pyritään kaikin tavoin kurjistamaan talouskasvun nimessä. Lomarahaleikkaus laskee palkansaajien ostovoimaa huolimatta palkansaajille kohdennetuista veronalennuksista. Leikkauksen myötä monen julkisen sektorin työntekijän kesälomasuunnitelmat menivät myttyyn. Leikkaus heikentää erityisesti matalapalkkaisten alojen palkkakehitystä ja luo eriarvoisuutta.

Lomarahojen leikkaus on myös sukupuolten välisen tasa-arvon kannalta ongelmallinen. Julkisen sektorin matalapalkkaiset alat ovat naisvaltaisia aloja, täten lomarahoja leikkaamalla heikennetään varsinkin naispuolisten työntekijöiden asemaa.

Joensuun Seudun Vasemmistonuoret kehottaa joensuulaisia työntekijöitä ryhtymään lakkoon protestina Sipilän hallituksen leikkaukselle.