Joensuun Seudun Vasemmistonuoret on pettynyt Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin päätökseen vetäytyä Pariisin ilmastosopimuksesta.Riittämättömyydestään huolimatta sopimus oli tärkeä askel matkalla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja elinkelpoisen maapallon varmistamiseksi myös tuleville sukupolville. Joensuun Seudun Vasemmistonuoret vaatii nyt kunnianhimoisempia ilmastotoimia, niin Euroopan Unionilta, Suomelta kuin myös kunnilta. Yhdysvalloissa useat kaupungit ja myös osavaltiot ovat nousseet vastustamaan presidentti Trumpin päätöstä ja ilmoittaneet pitävänsä kiinni sitoumuksistaan päästövähennyksiin. Globaalien ilmastotoimien jumittuessa ja näyttäessä epävarmoilta onkin aika vaatia paikallisia toimia ja ratkaisuja.

Joensuun Seudun Vasemmistonuoret pitää hyvänä Joensuun kaupungin sitoumusta olla hiilineutraali kunta vuoteen 2025 mennessä, mutta vaativat kaupungilta nyt kunnianhimoisia toimia tavoitteen toteuttamiseksi. Kaupungin laskelmien mukaan lämmitys tuottaa kaikista päästöistä 21 % ja energiantuotanto yhteensä ⅓ kaupungin päästöistä. Kaupungin lämmityksen tuottamisesta vastaa pääasiassa Fortumin omistama lämpölaitos IIksenvaarassa. Tuotantolaitoksessa poltetaan osana biomassaa myös turvetta, joka on ilmastovaikutuksiltaan verrattavissa kivihiileen ja vaikuttaa huomattavasti myös turpeenottoalueiden vesistöihin ja ekosysteemeihin. 

Joensuun Seudun Vasemmistonuoret vaatii nyt kaupungilta neuvotteluiden aloittamista Fortumin kanssa, jotta energiantuotannosta saataisiin entistä ympäristöystävällisempää ja ympäristölle sekä ilmastolle tuhoisan turpeen polttamisesta voitaisiin luopua. Järjestö korostaa myös biopolttoaineisiin liittyvän suuria ongelmia. Niiden käyttö energianlähteenä lisää metsien hakkuita, jotka vapauttavat maahan varastoitunutta hiiltä, vähentävät luonnon monimuotoisuutta ja lisäävät ilmastopäästöjä. Joensuun seudun vasemmistonuoret vaativat Fortumilta selkeitä linjauksia biopolttoaineiden kestävyyden takaamiseksi.  Ilmastotoimien keskiössä tulee olla energiankäytön vähentäminen mm. vanhojen kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisella ja uusille rakennuksille asetettavilla energiatehokkuusvaatimuksilla.