Joensuun seudun Vasemmistonuoret tuomitsevat pakkopalautukset. On yleistä tietoa, että Maahanmuuttovirastoon on kohdistunut hallituksen taholta poliittista painostusta, jonka seurauksena turvapaikkahakemuksia on käsitelty puutteellisin tiedoin ja uusia työntekijöitä on palkattu ilman kunnollista perehdyttämistä. Huonoon tilanteeseen ovat vaikuttaneet myös hallituksen päätökset lyhentää valitusaikoja turvapaikanhakuprosessissa ja evätä turvapaikanhakijoilta oikeusapu, muutoin kuin erityistapauksissa. Nämä heikennykset ovat perusoikeuksien vastaisia ja ovat ristiriidassa ihmisoikeuksien kanssa. Suomi on palauttanut esimerkiksi Irakiin ihmisiä, jotka ovat joutuneet hengenvaarallisiin tilanteisiin palattuaan.

Joensuun seudun Vasemmistonuorten kanta on selkeä: pakkopalautukset on keskeytettävä siihen asti, kunnes Maahanmuuttoviraston toimet on tutkittu ja perus- ja ihmisoikeuksien vastaisista menettelyistä on luovuttu.