Korkeakoulujen osittaisesta valintakokeista luopumisesta on tehty hiljattaiin kyselytutkimus, joka kartoittaa nuorison mielipiteitä asiasta. Nuorisobarometrin toteuttaman kyselyn mukaan kolme neljäsosaa nuorista pitää valintakokeista luopumista huonona ajatuksena. Uudistus pakottaa nuoret jo yläkoulussa tekemään pitkälle vaikuttavia uravalintoja, vaikka monet nuoret eivät vielä toisen asteen koulutuksessakaan ole varmoja tulevaisuuden suunnitelmistaan. 

Itä-Suomen Vasemmistonuoret vaatii, että pääsy korkeakouluihin on turvattava myös ammatillisen oppilaitoksen käyneille. Lukion yleissivistävyyttä ei pidä vaarantaa pakottamalla opiskelijat suuntaamaan ainevalintojaan liian varhaisessa vaiheessa jatko-opiskelupaikan toivossa.

Korkea-asteelle siirtymistä on tarpeellista sujuvoittaa, mutta sitä ei pidä tehdä kaventamalla nuorten liikkumatilaa. Korkeakoulut voisi esimerkiksi velvoittaa tarjoamaan maksuttomia valmennuskursseja ja pääsykoemateriaali tulee olla ilmaiseksi saatavilla.

Itä-Suomen Vasemmistonuoret pitää korkeakoulujen valintakokeiden osittaista korvaamista toisen asteen lopputodistuksilla virheenä. Uudistus voi olla hyvää tarkoittava, mutta tosiasiassa se rajoittaa entisestään tulevaisuudestaan epävarmojen nuorten opiskelijoiden mahdollisuutta hakeutua suosikkialalleen. Itä-Suomen Vasemmistonuoret vaatii uudistuksesta luopumista.