Hallituksen valmistelema sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on keskeyttävä perustavanlaatuisten ja perustuslaillisten ongelmien johdosta. Porvarihallitus lähti uudistuksen tekoon täysin vääristä lähtökohdista: sen tarkoitus oli varmistaa yksityisen terveysbisneksen etulyöntiasema palveluiden järjestämisessä ja Keskusta-puolueen valta-asema maakunnissa. 

Uudistuksen ongelmat liittyvät muun muassa yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon, rahoitukseen ja korruptioon. Itä-Suomen Vasemmistonuoret vaatii vastuullisilta yhteiskunnan etua valvovilta tahoilta – kansanedustajilta – puuttumista näihin ongelmiin ja epäonnistuneen soteuudistuksen hylkäämistä. Terveydenhuolto on jokaisen ihmisen perustarve ja -oikeus ja sen turvaaminen jokaiselle on oltava uudistuksen lähtökohta.

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa piilee suuri eriarvoistumisen riski. Hallituksen kannan mukaan valtio ei aio lisätä palveluiden rahoitusta. Näin ollen, kun julkisen rahoituksen rasite kasvaa uusien asiakkaiden myötä, syntyy painetta joko korottaa asiakasmaksuja merkittävästi kustannusten kattamiseksi, tai sitten palveluiden määrää täytyy supistaa niin, ettei se välttämättä tyydytä kaikkien tarpeita. 

Jos asiakasmaksut nousevat, ei kaikilla ole enää tasavertaisesti mahdollista saada terveyspalveluita. Palveluiden supistaminen taas johtaisi siihen, että ne, joilla on varaa, ostavat yksityisiä terveysvakuutuksia. Kansalaiset joutuisivat uudistuksen takia eriarvoiseen asemaan.

Uudistuksen rahoittamiseen liittyy muitakin ongelmia. Perusterveydenhuollon rahoittamiseksi suunniteltu kapitaatiomalli kannustaa yksityisiä sotekeskuksia siirtämään huonokuntoisimmat potilaansa maakunnan liikelaitoksen hoidettaviksi. Syy on se, että kapitaatiomallissa vakiosummana maksettava korvaus maksetaan hoidettavaa maakunnan asukasta kohden riippumatta siitä millaista hoivaa – ja miten paljon – kukin asukas tarvitsee. Koska hoito maksaa, on yksityisillä toimijoilla kannustin siirtää kalliita hoidollisia ja tutkimuksellisia toimenpiteitä maakunnan liikelaitokselle.

Tämä rahoituksen ongelma johtaa hoitoketjujen katkeamiseen ja asiakkaiden valikointiin markkinoinnin avulla. Toinen rahoituksen ongelma on kehysbudjetointi, joka pyrkii hillitsemään sote-menojen kasvua. Suurten ikäluokkien ikääntyessä palvelutarve kuitenkin lisääntyy. Eikö palveluihin pitäisi lisätä resursseja, eikä leikata? Vai onko taustalla ajatus, että se mitä julkinen puoli ei tarjoa, hankitaan yksityiseltä puolelta, mikäli sellaiseen on varaa.

Sote-uudistuksen valmistelun aikana monet uudistusta valmistelleet poliitikot ovat siirtyneet sote-yritysten palkkalistoille, nimekkäimpänä entinen sosiaali-ja terveysministeri Laura Räty. Koko soteuudistus näyttääkin häikäilemättömältä kaappaukselta, jossa meidän yhdessä rahoittamista terveyspalveluista tehdään rahasampo ylikansallisen terveysbisneksen veroparatiisitilejä täyttämään.  

Emme voi antaa tämän tapahtua!

KUVA: Riina Pippuri