Kansainvälisen IPCC -ilmastopaneelin julkaisema raportti on nostanut ilmastonmuutoksen hillitsemisen julkisuuteen. 20.10. järjestettiin Suomen historian suurin ilmastonmuutosaiheinen mielenosoitus, joka keräsi Helsinkiin yli 8000 mielenosoittajaa. Samaan aikaan aihetta käsiteltiin Itä-Suomen Vasemmistonuorten ja Kuopion Vasemmistonuorten järjestämässä keskustelutilaisuudessa Kuopiossa. Ilmastonmuutosaiheisten tapahtumien suuret osallistujamäärät osoittavat
ilmastonmuutoksen hillitsemisellä olevan laajan tuen.

Harvaan asutussa Itä-Suomessa liikkuminen on yksi suurimmista ilmastopäästöjä aiheuttavista sektoreista. Olemme sitoutuneet Pariisin ilmastosopimuksessa pitämään
maapallon lämpenemisen alle 1,5 celsiusasteessa. Tarvitsemme radikaaleja leikkauksia ilmastopäästöihin päästäksemme tähän tavoitteeseen. Yksityisliikenteen sijaan on suosittava julkista liikennettä.

Olemme huolissamme liikenne- ja viestintäministeriön runkoverkkoesityksestä, jossa itäisen Suomen junaliikenneyhteyksien parantamista ei ole otettu huomioon. Itä-Suomi on laaja alue, ja tehokas liikkuminen Itä-Suomessa on oltava mahdollista myös ilman henkilöautoa. Alueella on panostettava nopeisiin ja edullisiin ratayhteyksiin sekä joustaviin joukkoliikenneratkaisuihin rataverkon ulkopuolella. Joukkoliikenteessä on kehitettävä on erilaisten liikennevälineiden yhteiskäyttöä, esimerkiksi niin että matkan kulkeminen osaksi junalla ja bussilla on mahdollisimman sujuvaa.