Vuoden 2021 liittokokouksessa hyväksytyn aloitteen mukaisesti Vasemmistonuoret järjestää neuvoa-antavan jäsenäänestyksen järjestön liittymiseksi vasemmistoliiton liittojäseneksi.

 

Liittojäsenyys tarkoittaa, että Vasemmistonuorilla on järjestönä oikeus lähettää puoluekokoukseen sekä puoluevaltuustoon läsnäolo-, puhe-, ääni- ja esitysoikeudellinen edustaja. Mikäli liittojäsenyys toteutuu, se ei koske Vasemmistonuorten jäseniä tai jäsenjärjestöjä, eli henkilöjäseniä ja piirejä ei liitetä puolueeseen eikä niiden tarvitse alkaa maksaa puolueen jäsenmaksua. Vasemmistoliitto on vuoden 2022 puoluekokouksessaan hyväksynyt sääntömuutokset, jotka mahdollistavat Vasemmistonuorten liittojäsenyyden. Tutustu puolueen sääntöihin täällä.

 

Jäsenäänestys järjestetään 9.2.–24.2.2023 sähköisenä äänestyksenä. Äänioikeutettuja ovat 31.12.2022 mennessä liittyneet jäsenet. Tiedon äänestyksestä saatte Vasemmistonuorille ilmoittamaanne sähköpostiin, tarkistakaa siis että yhteystietonne ovat ajan tasalla! Yhteystiedot voi päivittää täältä.

 

Äänestysvaihtoehdot kysymykseen “Tulisiko Vasemmistonuorten hakea vasemmistoliiton liittojäsenyyttä?” ovat JAA, EI, TYHJÄ. Äänestyksen voittaa eniten ääniä saanut vaihtoehto.