Kajaanin Vasemmistonuoret ovat tyrmistyneistä kokoomuslaisen opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen päätöksestä olla jatkamatta Kajaanin lukion kuvataidelinjan järjestämislupaa. Opiskelu Kajaanin lukion kuvataidelinjalla on ollut mahdollista vuosikymmenten ajan, mutta näillä päätöksillä ei enää uusia opiskelijoita oltaisi ottamassa.

– Kuvataidelinja on vuosikymmenten ajan mahdollistanut monen lukion jälkeen taidealoille suuntaavan opiskelijan opiskelupolun jatkumisen Kainuussa peruskoulun jälkeen, Kajaanin Vasemmistonuoret huomauttavat. Kajaanin Vasemmistonuorten mielestä ministerin tulisi muuttaa päätöstään, jotta Kajaanin lukiossa pystyisi myös jatkossa painottamaan opintojaan musiikin lisäksi kuvataiteeseen.

Kajaanin Vasemmistonuoret huomauttavat, että lakkautuspäätöksen jäädessä voimaan kapenevat kainuulaisten nuorten jatko-opintomahdollisuudet jälleen huomattavasti. Kajaanin Vasemmistonuorten näkemyksen mukaan lakkautus vaikuttaa myös koko maakunnan elinvoimaisuuteen pitkässä juoksussa.

– Tässä porvarihallitus jälleen karmaisevalla tavalla toteuttaa keskittämispolitiikkaansa, jolla viedään elinvoiman edellytyksiä pois maakunnista toinen toistaan seuraavilla päätöksillä. Suppenevat koulutusmahdollisuudet eivät Kainuu-kuvaa paranna, Vasemmistonuoret sanovat.

Ministeriön päätös kuvataidelinjan lakkauttamisesta Kajaanissa on täysin päinvastainen Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin linjan kanssa, jonka mukaan Pohjois-Suomessa tarvitaan erityistehtävää tarjoava lukio taide-, media- ja muotoilualoja varten. Tämän päätöksen jäädessä voimaan Suomen pohjoisin lukio, jossa opintojen painottaminen kuvataiteisiin on mahdollista, sijaitsisi Lapinlahdella.

– Nyt mitataan pääministeripuolue Keskustan kantti – onko sillä enää halua edes yrittää olla alueiden puolue vai onko siitä tullut pelkkä Kokoomuksen apupuolue hallituksessa, Kajaanin Vasemmistonuoret toteavat.

Lisätietoja antaa:
Kajaanin Vasemmistonuorten puheenjohtaja Petja Korkkonenpuh. 050 437 2079