Hallituksen täytyy teettää riippumaton selvitys Maahanmuuttoviraston toiminnasta ja turvapaikkalainsäädännön kiristyksistä.  Kuluvalla hallituskaudella turvapaikanhakijoiden oikeutta oikeusapuun on rajoitettu, valitusaikoja lyhennetty, turvapaikkaperusteita kiristetty, mahdollisuus humanitaariseen suojeluun poistettu ja perheenyhdistämistä vaikeutettu entisestään.

Suomi on sitoutunut ihmisoikeussopimuksiin, kuten EU:n perusoikeuskirjaan. Niissä edellytetään, että turvapaikanhakijalle taataan tehokkaat oikeussuojakeinot ja oikeudenmukainen menettely turvapaikanhaussa. Hallituksen toimet ovat kuitenkin johtaneet tilanteeseen, jossa pelkästään viime vuoden aikana eri oikeusasteet ovat palauttaneet Maahanmuuttovirastolle tuhansia turvapaikkapäätöksiä uudelleen käsiteltäviksi.

Maahanmuuttovirasto on palkannut satoja uusia kokemattomia työntekijöitä ja kärsinyt tehostamispaineista. On olemassa riski, että Suomi lähettää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita hengenvaaraan huolimattomasti tehtyjen päätösten vuoksi.

Suomea sitoo perustuslaissa mainittu ehdoton palautuskielto, jonka mukaan ketään ei saa palauttaa alueelle, jolla hän voi joutua kuolemanrangaistuksen, kidutuksen, vainon tai muun ihmisarvoa loukkaavan kohtelun kohteeksi. Oikeusvaltiossa turvapaikkapäätösten on perustuttava hyvään hallintoon, puolueettoman ajantasaisen maatiedon käyttöön sekä yksilölliseen ja oikeudenmukaiseen käsittelyyn. Maahanmuuttoviraston toiminnan täytyy kestää päivänvaloa.

Meidän täytyy saada selvyys siihen, rikkooko Suomi perustavia ihmisoikeusvelvoitteitaan. Tarvitsemme riippumattoman tutkimuksen maahanmuuttoviraston toiminnasta ja turvapaikkalainsäädännön kiristysten vaikutuksista.

Allekirjoita vetoomus ja vaadi kanssamme riippumatonta selvitystä maahanmuuttoviraston toiminnasta ja turvapaikkalainsäädännön kiristysten vaikutuksista! Vetoomus luovutetaan sisäministeri Kai Mykkäselle (kok.).