Keski-Suomen Vasemmistonuoret vahvistivat piirihallituksen kokouksessa 25.9.2018 turvallisemman tilan säännöt. Sääntöjä noudatetaan Keski-Suomen Vasemmistonuorten tapahtumissa.

Turvallisemman tilan säännöt

  1. Kenestäkään ei tule tehdä olettamuksia ulkonäön tai muiden ominaisuuksien perusteella. Kukaan ei ole velvollinen toimimaan ominaisuutensa asiantuntijana ja selittäjänä.
  2. Herruustekniikoiden* käyttöön tulee aktiivisesti puuttua.
  3. Rasistista, ableistista**, sukupuolittavaa tai muutoin syrjivää tai loukkaavaa kielenkäyttöä tulee välttää.
  4. Järjestettävä toiminta, kuten tapahtumat, on tehtävä mahdollisimman saavutettavaksi.
  5. Jokaisen henkilökohtaista tilaa ja yksityisyyttä on kunnioitettava.
  6. On hyvä kyseenalaistaa omia tapoja toimia, tiedostaa etuoikeutensa sekä kiinnittää huomiota kuinka ottaa tilaa.
  7. Juoruilu, spekulointi ja klikkien muodostaminen on epätoivottua, sillä se sulkee ihmisiä ulkopuolelle. Pidetään kaikki samalla viivalla ja mukana toiminnassa, jotta kaikilla on mukavaa.
  8. Ongelmalliseen ja yhteisiä sääntöjä rikkovaan toimintaan on suotavaa puuttua.
  9. Huomioonottavaa tapaa toimia opetellaan jatkuvasti, ja virheitä sattuu. Mokaamisesta ei tule tuomita tai ottaa itseensä, vaan suhtautua rakentavasti ja nähdä se oppimiskokemuksena.

*Tietoa herruustekniikoista löytyy Vasemmistonuorten tasa-arvo-oppaasta.

**Ableismilla tarkoitetaan toimintakykyyn ja vammattomuuteen liittyvää normittamista ja ihannointia.