Keski-Suomen Vasemmistonuoret vaatii, että päättäjät ottavat ilmastopaneeli IPCC:n viestin ilmastotoimien kiireellisyydestä vakavasti niin kunnallisella, maakunnallisella, kuin valtakunnallisellakin tasolla ja että tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi. Ilmastopolitiikkaa ei pidä käsitellä vain yhtenä politiikan osa-alueena vaan ympäristön kantokyvyn kunnioittamisen ja hiilineutraaliuden tavoittelun pitää luoda rajat kaikelle toiminnalle.

— Kestämättömän tuotannon ja jatkuvan kasvun tavoittelun sijaan tarvitaan päätöksiä, joilla Suomi ohjataan kestävyyden tielle. Päättäjien on panostettava ihmisten ja luonnon hyvinvointiin. Poliittisten päätösten on kannustettava aineettomaan ja päästöttömään taloudelliseen toimintaan saastuttavan teollisuuden sijaan, toteaa vuosikokouksessa vastavalittu vuoden 2019 puheenjohtaja Victoria Karjalainen.

Keski-Suomessa on luovuttava turpeenpoltosta, panostettava puhtaaseen uusiutuvaan energiaan, ympäristövastuulliseen rakentamiseen sekä toimivaan ja kohtuuhintaiseen joukkoliikenteeseen. Kuntien on lisättävä ympäristöystävällisen kasvisruuan osuutta ruokapalveluissaan ja jaettava ylijäänyt hävikkiruoka ilmaiseksi. Muovinkeräyspisteiden tulee olla kaikkien saavutettavissa. Keski-Suomen metsien hiilinielua tulee lisätä ja metsätaloutta ohjata lyhytaikaisten biotuotteiden sijaan pitkäaikaiseen käyttöön esimerkiksi puurakentamiseen.

Valtakunnallisessa päätöksenteossa poliittista tahtoa täytyy löytyä lentoveron käyttöönottoon, maataloustukien uudelleenkohdentamiseen ja ympäristölle haitallisten yritys- ja fossiilitukien karsimiseen. Inhimillinen hyvinvointi ja sosiaalinen kestävyys on kuitenkin huomioitava muutoksissa. Esimerkiksi maataloustuottajille ja turve- sekä fossiiliteollisuudessa työskenteleville on tärkeää tarjota mahdollisuuksia ja tukea uudelleenkouluttautumiseen sekä riittävään toimeentuloon.

— Teemme kevään eduskuntavaaleista ilmastovaalit. Odotamme, että ehdokkaat sanovat suoraan, että ilmastohaitallisia toimia ei voida enää jatkaa. Kestävyyden tavoittelusta voi tulla Keski-Suomelle merkittävä kilpailuvaltti suhteessa muihin maakuntiin, sanoo väistyvä puheenjohtaja Eetu Selenius.

Kannanotto on hyväksytty Keski-Suomen Vasemmistonuorten vuosikokouksessa 25.11.2018.