Astalo etsii uutta päätoimittajaa!

Etelä-Suomen Vasemmistonuoret ry etsi päätoimittajaa toteuttamaan järjestölehti Astalon kuntavaalien teemanumeroa ja jatkamaan myös tulevien numeroiden päätoimittajana. Tehtävä on palkallinen.

Astalo on perinteisesti kaksi kertaa vuodessa ilmestynyt 20-sivuinen julkaisu, jossa julkaistaan jäsenistön kirjoituksia vaihtuvista aihepiireistä. Lehti on pyrkinyt tuomaan esiin uusia avauksia, olemaan luotettava tiedotuskanava piirille ja raikas vasemmistolainen media. Lehden aikaisempia numeroita pääset tarkastelemaan Issuu-palvelussa. Lehteä ei julkaistu vuoden 2020 aikana.

Päätoimittaja vastaa lehden linjasta, kirjoittajien kontaktoinnista ja rekrytoimisesta, sisällön kokoamisesta ja toimittamisesta sekä artikkelien rinnakkaisjulkaisemisesta piirin muilla viestintäkanavilla. Lehden kirjoittajina on perinteisesti ollut runsaasti piirin aktiiveja, ja päätoimittaja työskenteleekin ei-ammattilaisten kirjoittamien tekstien kanssa. Valittavan päätoimittajan osaamisesta riippuen hän vastaa myös lehden taittamisesta ja valmistamisesta painoon yhdessä toiminnanjohtajan ja aktiivien kanssa.

Päätoimittajalta toivomme omatoimisuutta ja intoa lehden kehittämiseen. Rekrytoidessa katsomme myös ideat ja ajatukset lehden kehittämiseksi erittäin tervetulleeksi. Kyky hoitaa tehtävää säntillisesti ja pitäen lehti aikataulussa on tärkeää. Toivomme myös halua auttaa lehden avustajia juttujen kirjoittamisessa sekä osaamista artikkeleiden editoimisessa. Kokemus kirjoittamisesta ja järjestölehdissä toimimisesta katsotaan eduksi.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyvää suomenkielistä kirjallista ilmaisua erityisesti asiatekstien osalta, kykyä aktiivien kirjoittamien tekstien toimittamiseen ja oikolukemiseen sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Toivomme lisäksi ajankohtaisten asioiden tuntemusta, englannin ja ruotsin osaamista, visuaalista osaamista sekä kykyä tuottaa materiaalia eri sähköisille alustoille.

Lisäksi ansioksi lasketaan vasemmistolaisen järjestökentän tuntemus, viestintäkokemus erityisesti järjestöviestinnästä, digitaalisen suunnittelun osaaminen, kokemus osallistavista työskentelytavoista, taitto-osaaminen sekä kokemus järjestötoiminnasta ja osallistavasta järjestötyöstä.

Tehtävä sijoittuu helmi-maaliskuulle. Tehtävän tuntipalkka on 15 € ja tehtävää varten on varattu yhteensä 60 työtuntia. Tehtävä sopii mainiosti opintojen tai osa-aikaisen työn oheen. Lisäksi päätoimittajalla on optio jatkaa kaksi kertaa julkaistavan jäsenlehden toimittamista kunkin numeron yhteydessä 36 tunnin työajalla.

Työ on itsenäistä ja työajat on mahdollista valita päätoimittajan työskentelytapaan sopivasti. Päätoimittajalle on tarjolla työpiste Sörnäisistä. Työvälineet järjestetään tarvittaessa tai sovitaan korvaus omien välineiden käytöstä. Työpiste sijaitsee vasemmistolaisten nuorisojärjestöjen yhteisellä Aktivistihautomolla. Tila on esteetön ja tarvittaessa on mahdollista kysyä neuvoa tai tukea muilta työyhteisön jäseniltä. Toimistolla on varattuna lähtökohtaisesti työtilaa vaihtuvilta työpisteiltä, mutta myös muut ratkaisut on neuvoteltavissa työnteon ajalle.

Päätoimittajalla on kokemuksensa ja osaamisensa mukaan mahdollisuudet kehittää jäsenlehteä. Toivomme Astalon kehittyvän jäsenistöä osallistavaan ja nykyaikaisempaan suuntaan. Päätoimittaja saa kokemusta vasemmistolaisesta viestinnästä ja tiedottamisesta. Hän pääsee tekemään haastavia ja mielekkäitä työtehtäviä ja voi itse vaikuttaa tehtävän mielekkyyteen.

Hakeminen:

Tehtävää haetaan lähettämällä vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo .pdf -tiedostona osoitteeseen rekry@vasemmistonuoret.fi 24.1.2021 kello 23:59 mennessä. Haastattelut järjestetään 1.-5.2. ja päätös tehtävään valittavasta tehdään perjantaina 5.2. pidettävässä hallituksen kokouksessa.

Lisätiedot hakuprosessista:
Mikael Kinanen
toiminnanjohtaja
Etelä-Suomen Vasemmistonuoret ry
etela-suomi@vasemmistonuoret.fi