Etelä-Suomen Vasemmistonuorten järjestölehti Astalo etsii uutta päätoimittajaa

Etsimme päätoimittajaa toimittamaan jäsenlehti Astalon eduskuntavaalien teemanumeroa ja jatkamaan tulevien numeroiden parissa toistaiseksi. Keväälle 2019 päätoimittajalle on varattu työaikaa lisäksi järjestön viestintään vaalien yhteydessä.

Etelä-Suomen Vasemmistonuorten järjestölehti Astalo on kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä 16-sivuinen julkaisu, jossa julkaistaan jäsenistön kirjoituksia vaihtuvista aihepiireistä. Lehti on pyrkinyt tuomaan esiin uusia avauksia, olemaan luotettava tiedotuskanava piirille ja raikas vasemmistolainen media. Lehden linjana on aikaisempina vuosina ollut toimia mediana jäsenistöltä jäsenistölle. Lehden aikaisempia numeroita pääset tarkastelemaan tästä: https://issuu.com/esvn.

Päätoimittaja vastaa lehden linjasta, kirjoittajien kontaktoinnista ja rekrytoimisesta, sisällön kokoamisesta ja toimittamisesta sekä artikkelien rinnakkaisjulkaisemisesta piirin muilla viestintäkanavilla. Lehden kirjoittajina on perinteisesti ollut runsaasti piirin aktiiveja, ja päätoimittaja työskenteleekin ei-ammattilaisten kirjoittamien tekstien kanssa. Valittavan päätoimittajan osaamisesta riippuen hän vastaa myös lehden taittamisesta ja valmistamisesta painoon yhdessä toiminnanjohtajien ja aktiivien kanssa.

Tehtävään haettava henkilö

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyvää kirjallista ilmaisua, kykyä amatööritekstien toimittamiseen ja oikolukemiseen sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Kyky hoitaa tehtävää säntillisesti ja pitäen lehti aikataulussa on erityisen tärkeää. Päätoimittajan odotetaan osaavan kirjoittaa hyvää ja luettavaa asiatekstiä. Kokemus kirjoittamisesta ja järjestölehdissä toimimisesta katsotaan eduksi.

Päätoimittajalta toivomme omatoimisuutta ja intoa lehden kehittämiseen; rekrytoidessa katsommekin myös ideat ja ajatukset lehden kehittämiseksi erittäin tervettulleiksi. Ajankohtaisten asioiden tuntemus, englannin ja ruotsin kielitaito, visuaalinen osaaminen sekä kyky tuottaa materiaalia eri sähköisille alustoille ovat eduksi tehtävässä. Toivomme myös halua auttaa lehden avustajia juttujen kirjoittamisessa. 

Lisäksi ansioksi lasketaan vasemmistolaisen järjestökentän tuntemus, viestintäkökemus erityisesti järjestöviestinnästä, digitaalisen suunnittelun osaaminen, kokemus osallistavista työskentelytavoista, kaikenlainen visuaalinen osaaminen kuten valokuvaus- ja taitto-osaaminen sekä kokemus järjestötoiminnasta ja osallistavasta järjestötyöstä.

Tehtävä on palkallinen ja sijoittuu keväällä maalis-huhtikuuhun osa-aikaisena. Tehtävä kestää keväällä neljä viikkoa 18 tunnin työajalla ja 15 €/h tuntipalkalla. Lisäksi päätoimittajalla on mahdollisuus jatkaa tulevien numeroiden parissa kahden viikon jaksoissa.

Työ on itsenäistä ja työajat on mahdollista valita omaan työskentelytyyliinsä sopivasti. Päätoimittajalle on tarjolla työpiste vasemmistolaisten nuorisojärjestöjen uudessa yhteisessä toimistossa Lintulahdenkatu 10:ssä Helsingissä. Tila on esteetön ja tarvittaessa on mahdollista kysyä neuvoa tai tukea muilta työyhteisön jäseniltä. Toimistolla on varattuna lähtökohtaisesti työtilaa vaihtuvilta työpisteiltä. Työvälineet järjestetään tarvittaessa tai sovitaan korvaus omien välineiden käytöstä.

Päätoimittajalla on kokemuksensa ja osaamisensa mukaan mahdollisuudet kehittää jäsenlehteä. Toivomme Astalon kehittyvän jäsenistöä osallistavaan ja nykyaikaisempaan suuntaan. Päätoimittaja saa kokemusta vasemmistolaisesta viestinnästä ja tiedottamisesta ja pääsee tekemään mielekkäitä ja haastavia työtehtäviä oman kiinnostuksensa mukaan.

Hakeminen

Tehtävää haetaan täyttämällä hakulomake osoitteessa https://extra.vanu.fi/esvn/astalorekry2019 24.2.2019 kello 23:59 mennessä.

Hakemukseen liitteinä pyydetään: 

  • vapaamuotoinen hakemus, josta käy tarkemmin ilmi motivaatio, osaaminen sekä kokemus toimittamisesta ja joka on myös mahdollisuus näyttää kirjallista ja visuaalista osaamistaan,
  • ansioluettelo, 
  • vapaaehtoinen näyte kirjallisesta osaamisesta (lehtijuttu tms.) sekä 
  • vapaaehtoinen näyte visuaalisesta osaamisesta (taitto, valokuvaus tms.). 

Haastattelut pidetään 25.2. alkavalla viikolla ja päätoimittajan nimittämisestä päätetään piirihallituksen kokouksessa 5.3. Toivomme, että päätoimittajan on mahdollista aloittaa maaliskuun puoleen väliin mennessä.

Anonymisoitu rekrytointi

Vasemmistonuoret pyrkivät ehkäisemään syrjintää rekrytoinneissa käyttämällä anonymisoitua rekrytointia. Kyseistä tehtävää haettaessa sähköisen hakulomakkeen pohjalta rekrytointipäätöksen ulkopuolinen henkilö koostaa rekrytointitoimikunnalle anonymisoidun hakijakoosteen, josta käy ilmi hakijan ilmoittama osaaminen sekä olennainen työ- ja vapaaehtoiskokemus ja koulutus. Hakijakoosteesta pyritään piilottamaan tiedot, jotka mahdollistaisivat henkilön tunnistamisen, tai asettaisivat hakijan epäasianmukaisesti erilaiseen asemaan muiden hakijoiden kanssa esimerkiksi sukupuolen perusteella. Rekrytointitoimikunta käsittelee hakemukset hakuprosessin ensimmäisessä vaiheessa hakijakoosteen perusteella, mutta haastateltavien valinnan jälkeen heillä on käytössä myös muu hakijoiden toimittama aineisto.

 

Lisätietoa hakuprosessista ja tehtävästä:'

Mikael Kinanen
toiminnanjohtaja,
Etelä-Suomen Vasemmistonuoret ry,
etela-suomi@vasemmistonuoret.fi,
+358 44 019 5901

 

Hakuilmoituksen kuvituskuvan ottanut Andrew Neel ja se on ladattu Unsplash -kuvapankista.