Rekry: Järjestökoordinaattori ja Astalon päätoimittaja

Etsimme päätoimittajaa toimittamaan Astalon vuoden 2022 numeron ja jatkamaan mahdollisesti myös tulevien numeroiden päätoimittajana.

Etelä-Suomen Vasemmistonuorten järjestölehti Astalo on perinteisesti kaksi kertaa vuodessa ilmestynyt 20-sivuinen julkaisu, jossa julkaistaan jäsenistön kirjoituksia vaihtuvista aihepiireistä. Lehti on pyrkinyt tuomaan esiin uusia avauksia, olemaan luotettava tiedotuskanava piirille ja raikas vasemmistolainen media. Lehden aikaisempia numeroita pääset tarkastelemaan Issuu-palvelussa

Päätoimittaja vastaa lehden linjasta, kirjoittajien kontaktoinnista ja rekrytoimisesta, sisällön kokoamisesta ja toimittamisesta sekä artikkelien rinnakkaisjulkaisemisesta piirin muilla viestintäkanavilla. Lehden kirjoittajina on perinteisesti ollut runsaasti piirin aktiiveja, ja päätoimittaja työskenteleekin ei-ammattilaisten kirjoittamien tekstien kanssa. Valittavan päätoimittajan osaamisesta riippuen hän vastaa myös lehden taittamisesta ja valmistamisesta painoon yhdessä toiminnanjohtajan ja aktiivien kanssa.

Päätoimittajalta toivomme omatoimisuutta ja intoa lehden kehittämiseen. Rekrytoidessa katsomme myös ideat ja ajatukset lehden kehittämiseksi erittäin tervetulleeksi. Kyky hoitaa tehtävää säntillisesti ja pitää lehti aikataulussa on tärkeää. Toivomme myös halua auttaa lehden avustajia juttujen kirjoittamisessa sekä osaamista artikkeleiden editoimisessa. Kokemus kirjoittamisesta ja järjestölehdissä toimimisesta katsotaan eduksi.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyvää suomenkielistä kirjallista ilmaisua erityisesti asiatekstien osalta, kykyä aktiivien kirjoittamien tekstien toimittamiseen ja oikolukemiseen sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Toivomme lisäksi ajankohtaisten asioiden tuntemusta, englannin ja ruotsin osaamista, visuaalista osaamista sekä kykyä tuottaa materiaalia eri sähköisille alustoille.

Lisäksi ansioksi lasketaan vasemmistolaisen järjestökentän tuntemus, viestintäkokemus erityisesti järjestöviestinnästä, digitaalisen suunnittelun osaaminen, kokemus osallistavista työskentelytavoista, taitto-osaaminen sekä kokemus järjestötoiminnasta ja osallistavasta järjestötyöstä.

Tehtävän tuntipalkka on 15 € ja se sopii mainiosti opintojen tai osa-aikaisen työn oheen. Yhden numeron toimittamiseen on varattu 36 työtuntia. Päätoimittajalla on optio jatkaa kaksi kertaa vuodessa julkaistavan jäsenlehden toimittamista myös vuoden 2022 jälkeen.

Työ on itsenäistä, työajat on mahdollista valita työskentelyynsä sopivasti. Päätoimittajalle on tarjolla työpiste Sörnäisistä. Työvälineet järjestetään tarvittaessa tai sovitaan korvaus omien välineiden käytöstä. Työpiste sijaitsee vasemmistolaisten nuorisojärjestöjen yhteisessä toimistossa. Tila on esteetön ja tarvittaessa on mahdollista kysyä neuvoa tai tukea muilta työyhteisön jäseniltä. Toimistolla on varattuna lähtökohtaisesti työtilaa vaihtuvilta työpisteiltä, mutta myös muut ratkaisut on neuvoteltavissa työnteon ajalle.

Päätoimittajalla on kokemuksensa ja osaamisensa mukaan mahdollisuudet kehittää jäsenlehteä. Toivomme Astalon edelleen kehittyvän jäsenistömme näköiseksi. Päätoimittaja saa kokemusta vasemmistolaisesta viestinnästä ja tiedottamisesta. Hän pääsee tekemään haastavia ja mielekkäitä työtehtäviä ja voi itse vaikuttaa tehtävän mielekkyyteen.

Hakeminen:

Tehtävää haetaan lähettämällä vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo tällä lomakkeella https://extra.vanu.fi/esvn/astalo-paatoimittaja-2022 4.9.2022 kello 23:59 mennessä. Haastattelut järjestetään 12.–17.9. ja päätös tehtävään valittavasta tehdään syyskuun loppupuolella.

Kannustamme henkilöitä monenlaisista taustoista hakemaan tehtäviin. Rekrytoinnit toteutetaan anonymisoidusti ja hakijoiden ollessa pätevyydeltään tasavertaisia tai lähes yhtä päteviä, valinta toteutetaan positiivisen erityiskohtelun periaatteita noudattaen.

Lisätiedot hakuprosessista:

Jasu Setälä,
toiminnanjohtaja
Etelä-Suomen Vasemmistonuoret ry
etela-suomi@vasemmistonuoret.fi
044 019 5901