Kallis joukkoliikenne on luokkavihaa, bussin kuva

Viime viikolla HSL:n hallitus päätti, Vasemmiston edustajaa lukuunottamatta, korottaa HSL:n kerta- ja kuukausilippujen hintoja keskimäärin kahdeksan prosenttia. Lisäksi tarkastusmaksu liputta matkustamisesta ollaan korottamassa 80 eurosta 100 euroon. Etelä-Suomen Vasemmistonuoret näkee tämän silkkana luokkavihana ja koko pääkaupunkiseutua eriarvoistavana tekona.

“On eriarvoistavaa nostaa lippuhintoja ja laskea opiskelija-alennusta. Opiskelijoiden toimeentulo on jo koetuksella kiihtyvän inflaation myötä. HSL:n taloudellisesta tappiosta ei tulisi maksaa opiskelijat ja vähävaraiset, joilla on jo taloudellisesti tiukkaa”, selostaa hallituksen varajäsen Jenny Kasongo. “Ensi vuodesta lähtien alennusta myönnetään ainoastaan päätoimisesti opiskeleville. HSL päätti suoda opiskelija-alennuksen ainoastaan päätoimisille opiskelijoille. Päätös on kummallinen, sillä päätoimista opiskelua on hankala seurata ja todentaa. Monet opiskelijat joutuvat työskentelemään turvatakseen toimeentulonsa ja täten eivät kykene opiskelemaan päätoimisesti”, Kasongo jatkaa. 

Joukkoliikenteen kehittäminen on sosiaali- ja ympäristöpoliittista. Esimerkiksi eläkeläisten alennus 45 prosentista 40 prosenttiin on tätä ilmiselvästi. Väitteet siitä ettei HSL olisi poliittinen toimija ovat naurettavia ja veronmaksajien älykkyyttä loukkaavia. HSL:n päätöksenteon tulee olla vastuullista. Tällaiset kurjistavat temput sotivat täysin muun muassa ilmastotavoitteita vastaan. Valtion sekä kuntien tulisi ottaa enemmän vastuuta joukkoliikenteestä.

”Jälleen kerran näimme että muiden puolueiden edustajat ovat valmiita kurittamaan duunareita, lapsia, eläkeläisiä, opiskelijoita ja työttömiä. On valitettavaa että ainoastaan vasemmistoliiton edustaja seisoo ihmisten ja ilmaston puolella”, jyrähtää Etelä-Suomen Vasemmistonuorten puheenjohtaja Christian Karau. ”Järkevää tässä tilanteessa olisi ollut olla korottamatta lippuhintoja ja tarkastusmaksuja. Ensi vuoden ajan olisi hyvin voinut tarkkailla matkustajamäärien kehitystä ja harkita muita keinoja rahoituksen järjestämiselle kuin lippuhintojen korotuksen tai palveluista leikkaamisen”, jatkaa Karau.