Taustalla sateenkaarilippuja, etualalla teksti idahot-päivästä ja teksti "Yhdenvertaisuutta ja solidaarisuutta!"

Huolimatta siitä, että nykyisen hallituspohjan voisi kuvitella olevan ihmisoikeusnäkökulmasta paras mahdollinen, vuosi sitten Antti Rinteen hallitusta muodostettaessa päätettiin jättää alle 18-vuotiaiden täydet ihmisoikeudet kirjaamatta translain uudistukseen. Tätä epäkohtaa ei valitettavasti ole korjattu Sanna Marinin hallitusta muodostettaessa, vaikka hallituksen suurimpien puolueiden johdossa tapahtuneet henkilövaihdokset olisivat voineet mahdollistaa päivityksiä ohjelmaan.

Yleinen vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä sukupuoltaan juridisesti korjaaville on poistumassa laista, mutta alle 18-vuotiaat eivät ole edelleenkään saamassa oikeutta korjata juridista sukupuoltaan ja sitä myötä mahdollisuutta sukupuoli-identiteettiään vastaavaan merkintään virallisiin henkilöpapereihin. Siksi Hämeen Vasemmistonuoret vaativat Sanna Marinin hallitusta uudistamaan Suomen translain niin, että itsemääräämisoikeus toteutuu kaikkien, myös alle 18-vuotiaiden nuorten osalta. Samassa yhteydessä juridinen ja lääketieteellinen sukupuolenkorjausprosessi on erotettava toisistaan, ja tulevaisuudessa sukupuoleltaan moninaisten terveydenhuolto ja hoitomahdollisuudet tulee päivittää nykypäivään vastaamaan ihmisoikeusjärjestöjen suosituksia.

Maailman akuutin terveystilanteen hoidon aiheuttamista kriiseistä huolimatta hallituksella on oltava aikaa myös kunnianhimoiselle ihmisoikeuspolitiikalle. Hämeen Vasemmistonuoret painottaa, että translain uudistus on välttämätön. Kyse on Suomen perustuslain ja YK:n ihmisoikeuksien julistuksen sekä lasten oikeuksien sopimuksen mukaisista oikeuksista, jotka koskevat ihan kaikkia sukupuoli-identiteetistä tai kehon ominaisuuksista riippumatta.

“Translain uudistus täytyy tehdä kerralla kunnolla, ja siinä on otettava huomioon myös lasten ja nuorten ihmisoikeudet. Muuten asia jää puolitiehen”, painottaa Hämeen Vasemmistonuorten hallituksen jäsen Savu Rökman.

Hämeen Vasemmistonuoret toivottaa hyvää ja edistyksellistä kansainvälistä homo-, bi- ja transfobian vastaista päivää kaikille, jotka kannattavat translasten ja -nuorten ihmisoikeuksien mukaista kohtelua!