Oon Kuura 26v, aktivisti, vanhempi yhdelle ihmis- ja kolmelle kissalapselle sekä toistaiseksi eläkeläinen Hämeenlinnasta. Haen Vasemmistonuorten keskushallitukseen paitsi koska olen kokenut sen erittäin mielekkääksi ja kiinnostavaksi tavaksi toimia ja vaikuttaa Vasemmistonuorissa (ja ylipäätään yhteiskunnassa), mutta myös siksi, että ajattelen osaamisestani ja (kokemus)asiantuntijuudestani olevan hyötyä hallitustyöskelyssä rakkaalle järjestölleni.

Oma vasemmistonuoruuteni alkoi v. 2008 kun liityin jäseneksi, ja kymmenen aktiivivuoden aikana olen ollut monessa mukana: kampanjoissa, jaostoissa, työryhmissä, leiriohjaajana, kokkina, edustajana muissa järjestöissä, paikallisosaston pj:na, sekä hallituksen vara- ja varsinaisena jäsenenä paikallis-, piiri- että valtakunnallisella tasolla. Poliittisen vaikuttamisen lisäksi Vasemmistonuoret tekee äärimmäisen tärkeää nuorisotyötä. On ollut upeaa itse saada kasvaa järjestössä sekä sen muodostamassa yhteisössä, ja tämän mahdollistamisen eteen nykyisille ja tuleville jäsenille haluan tehdä parhaani.

Vanun perusarvojen lisäksi itselleni merkittäviä ajattelua ja toimintaa ohjaavia tekijöitä ovat saavutettavuus, esteettömyys ja turvallisuus. Jokaiselle jäsenelle lähtökohdista riippumatta tulisi olla mahdollista osallistua toimintaan itselleen sopivalla tavalla, itsensä arvokkaaksi sekä välitetyksi tuntien.