Vasemmistonuorten logo

Kannanotto – vapaa julkaistavaksi heti

Eduskunta käsittelee parhaillaan perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon esittelemää hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiuudistusta. Esityksen myötä terveyskeskuskäyntejä laskutettaisiin tuntuvasti aiempaa enemmän poistamalla niin sanottu asiakasmaksujen välikatto. Tällä hetkellä terveyskeskuslääkärin vastaanoton kertamaksu on enintään 20,60 euroa ja maksu voidaan periä kalenterivuoden aikana yhdessä terveyskeskuksessa enintään kolmelta käynniltä. Näin ollen asiakkaan terveyskeskusmaksut ovat enintään 61,80 euroa vuodessa, myöhempien käyntien ollessa maksuttomia. Lakiuudistuksen perus- ja erikoistason maksukäytäntöjen yhtenäistämisen ja välikaton poistamisen myötä terveyskeskusmaksuja voitaisiin jatkossa kerätä jokaisesta lääkärikäynnistä sekä muista maksukaton piiriin päätyvistä palveluista aina maksukattoon eli 683 euroon asti.

Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on asiakasmaksujen yhdenvertaistaminen ja kohtuullistaminen, mutta käytännössä vaarana on maksujen kasvattaminen useiden terveyspalveluiden käyttäjille. Vaikka lakiuudistuksen hyvinä puolina ovat maksukattoon sisältyvien palveluiden määrän laajeneminen sekä alaikäisten terveyspalvelumaksujen poistuminen, kurittaa esitys kuitenkin usein terveyskeskuspalveluita käyttäviä ihmisiä, toteaa Hämeen Vasemmistonuorten varapuheenjohtaja Sanna-Maria Anttila.

Terveyskeskuskäyntimaksujen noustessa ja maksukyvyttömyyden myötä ihmiset eivät välttämättä hakeudu ajoissa tai lainkaan tarvitsemiinsa palveluihin. Tämä voi johtaa pienten ongelmien kasvamiseen suuremmiksi, jolloin pitkällä tähtäimellä yksilön ja yhteiskunnan kustannukset vain lisääntyvät. Uudistus nykyisessä muodossaan eriarvoistaa etenkin pienituloisia ihmisiä terveyspalveluiden saavutettavuuden kannalta, sillä yleensä juuri pienituloiset ihmiset ovat julkisen terveydenhuollon varassa. Sen vuoksi on äärimmäisen epäoikeudenmukaista vaatia jo valmiiksi heikossa asemassa olevia maksamaan palveluistaan suhteellisesti enemmän. Suunnan tulisi pikemminkin olla asiakasmaksujen poistaminen, ei niiden korottaminen.

Kokonaismaksukaton alaisten palvelujen yhtenäistäminen on hyvä uudistus, mutta kokonaisuuden ei pidä johtaa pienituloisten ahdingon lisääntymiseen. Ehdotusta voisi korjata esimerkiksi palauttamalla siihen välikatto ainakin terveyskeskusmaksujen suhteen. Yleisimmin käytetyistä palveluista ei tule koitua kohtuuttomia kuluja niille, jotka jo valmiiksi joutuvat painimaan pienituloisuuden kurimuksessa. Hämeen Vasemmistonuoret vastustaa kehitystä, jossa ihmiset ajetaan taloudelliseen ahdinkoon ja toimeentulotuen asiakkaiksi, koska terveyden kaltaisesta perusedellytyksestä tehdään kohtuuttoman kallista. Ihmisiä tulee kohdella sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden edessä tasavertaisina tulotasosta riippumatta.

Lisätietoja
Sanna-Maria Anttila
Varapuheenjohtaja, Hämeen Vasemmistonuoret
sanna-maria.anttila@outlook.com