Vasemmistonuorten logo

Kuluneella viikolla on julkiseen keskusteluun on noussut Tampereen Tahmelassa sijaitsevan kulttuuritila Hirvitalon vuokrasopimus. Tampereen asunto- ja kiinteistölautakuntaan ollaan vasemmiston Jouni Sirénin tietojen mukaan tuomassa esitys vuokrasopimuksen päättämisestä ja tontin myymisestä, kun aluetta koskeva asemakaavaprosessi saadaan päätökseen. Vaikka aluksi epäiltiin tämän tarkoittavan vuokrasopimuksen päättymistä jo syyskuussa 2020, on todennäköistä, ettei myymiseen ryhdytä vielä muutamaan vuoteen.

Hirvitalon toiminnan jatkuvuuden kannalta on kuitenkin samantekevää, päätetäänkö vuokrasopimus vuonna 2020 vai joskus myöhemmin. Mahdollisuus tontin myymiseen jo itsessään asettaa Hirvitalon toiminnan epävarmalle pohjalle, joka ei vala uskoa kaupungin sitoutumiseen Hirvitalon säilyttämiseksi.

Pispalan kulttuuriyhdistys on järjestänyt vuodesta 2006 lähtien Hirvitalossa kansallisestikin tunnustettua kulttuuritoimintaa. Perustamisestaan lähtien Hirvitalon toiminta on perustunut omaehtoiseen kansalaistoimintaan. Kulttuuritoiminta Hirvitalolla on aktiivista ja kannustaa kaupunkilaisia omaehtoiseen organisoitumiseen. Hirvitalo toimii ulkopuolisen rahoituksen turvin tarvitsematta kaupungin tukea. Tässä suhteessa toiminnan jatkuvuuden ja kestävyyden kannalta ei kaupungilla pitäisi olla aihetta huoleen.

Elävän kulttuuritoiminnan uhraaminen taloudellisten tavoitteiden eteen olisi lyhytnäköistä. Vapaiden ja helposti saavutettavien kulttuuritilojen väheneminen kaupunkitilassa vaikeuttaa kaupunkilaisten suoria mahdollisuuksia organisoitumiseen ja omaehtoiseen toimintaan. Lisäksi vapaaehtoisuuteen perustuva toiminta ajautuisi markkinavoimien alaisiksi kalliimpiin yksityisiin tiloihin.

Tampereen kaupungin kulttuuripääkaupunkihankkeen valossa Hirvitalon kokema epävarmuus on entistä absurdimpaa. On kummallinen ajatus, että kaupunki pyrkii kohottamaan kulttuuriprofiiliaan rajoittamalla kaupunkilaisten oman kulttuurituotannon mahdollisuuksia. Elinvoimainen kulttuuri nousee kansalaisten omasta toiminnasta, jota julkisen vallan tulee tukea, ei hankaloittaa, muistuttaa Tampereen Vasemmistonuorten puheenjohtaja Oskari Jokinen.

Tampereen Vasemmistonuoret toivoo, että Tampereen kaupungin viranhaltijat sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan jäsenet ymmärtävät omaehtoisen kansalaistoiminnan arvon ja näin ollen tukevat Pispalan kulttuuriyhdistyksen mahdollisuutta jatkaa toimintaansa. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen, jonka myötä tontin myyminen ei roikkuisi ikuisena uhkana Hirvitalon yllä.

 

Lisätiedot

Oskari Jokinen, Tampereen Vasemmistonuorten puheenjohtaja
jokinen.oskari@gmail.com