Kahdeksankulmion sisällä teksti "#STOPsote"

Kannanotto - vapaa julkaistavaksi heti

Vakavista laiminlyönneistä epäillyn Esperi Caren toiminnassa on havaittu ongelmia myös Tampereella. Esimerkiksi vieraileville omaisille ei ole haluttu kertoa, mitä heidän läheisilleen kuuluu ja hoitohenkilökunnan ohjaamisen on vihjattu olleen huonolla tasolla. Ongelmia on ilmennyt Esperin hoivakotien lisäksi myös yksityisen Ankkalampi-ketjun päiväkodeissa Helsingissä sekä Attendon hoivakodeissa, joissa ongelmat ovat valvontaviranomaisen mukaan jatkuneet vuosia.

Ratinan hoivakodin epäkohdat ovat osa yksityisen hoivabisneksen laajempaa kuvaa. Terveydenhoitopalvelut ovat monissa kunnissa valuneet yksityisten tuottajien käsiin, koska julkiseen tuotantoon ei ole panostettu kylliksi. Kyse on tietoisesta aliresursoinnista, johon porvarihallitusten politiikka on johtanut jo pitkään, asiantuntijoiden varoituksista huolimatta. Julkisia palveluja ulkoistamalla on haettu säästöjä, joiden perusteet ovat vain ideologisia. Terveydenhuoltoon liittyvien ongelmien ratkaisu ulkoistamalla ne toimijoille, joiden ensisijainen prioriteetti on voiton tuottaminen eikä hyvinvoinnin lisääminen, on vastuutonta ihmisten hengellä ja hyvinvoinnilla uhkapelaamista, painottaa Tampereen Vasemmistonuorten puheenjohtaja Oskari Jokinen.

Yksityisen hoivabisneksen laiminlyöntejä yllättyneinä hämmästelevät ovat aiemmin jääräpäisesti sulkeneet korvansa vasemmiston varoituksilta. Yksityistä sektoria ohjaava markkinalogiikka ei ole Esperi Caren tapauksessa sortunut virheisiin, vaan toiminut täysin omien periaatteidensa mukaisesti. Esperi Care on tuottanut omistajilleen ja entiselle toimitusjohtajalleen Marja Aarnio-Isohannille miljoonaluokan voittoja. Yhtiölle on kuitenkin tehty aggressiivisen verosuunnittelun mukaisia lainajärjestelyjä, joiden avulla voitot on kuljetettu ulos suomalaisen verotuksen piiristä. Esperi Care ei ole poikkeus, vaan malliesimerkki kapitalistisesta toimintamallista.

Suomalainen julkinen terveydenhuolto on todettu useasti yhdeksi maailman tehokkaimmista. Suomessa sekä hoidetaan sairauksia tehokkaasti että käytetään resursseja keskimäärin vähän. Terveydenhuoltoa on siis perusteltua kehittää nimenomaan julkisia resursseja lisäämällä. Esimerkiksi Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on esittänyt riittävän henkilöstömitoituksen kirjaamista lakiin. Julkisilla varoilla on parempaa käyttöä henkilöstövajeen paikkaamisessa ja valvonnan lisäämisessä kuin yksityisten voittojen kasvattamisessa veroparatiiseissa.

Tampereen Vasemmistonuoret vaatii, että Tampereen kaupungin on varmistettava, ettei sen sotehankinnoissa päästetä tapahtumaan Esperi Caren tapaista enää vastaisuudessa. Tampereen seudulla yksityisessä palvelutuotannossa olevia terveyspalveluita on valvottava tiukemmin, ettei voittoa tavoittelevalle sotebisnekselle tyypillisiä väärinkäytöksiä pääse tapahtumaan. Ennen kaikkea kaupungin on varmistettava riittävät resurssit julkiselle palvelutuotannolle, ettei palveluita tarvitse alun alkaenkaan ulkoistaa. Julkisten resurssien on mentävä ihmisten hoitamiseen, ei osakkeenomistajien ja toimitusjohtajien taskuihin.

Lisätietoja
Tampereen Vasemmistonuorten puheenjohtaja
Oskari Jokinen
jokinen.oskari@gmail.com

Kuvan tekijä Riina Pippuri