kannarikuva

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 25.11., että raitiotien rakentamista jatketaan Koskipuistosta Hatanpään valtatielle jo hankkeen ensimmäisessä vaiheessa. Tampereen Vasemmistonuoret kannattaa lämpimästi päätöstä. Ratikkatyömaan auetessa uuteen suuntaan kehotamme kuitenkin kiinnittämään entistä enemmän huomiota esteettömyyteen, jotta tähän mennessä sattuneet virheet voitaisiin jatkossa välttää.

Tampereen Vasemmistonuorten saaman tiedon mukaan työmaalla tehdään jatkuvasti esteellisiä, apuvälineiden käyttäjille hankalia väliaikaisratkaisuja. Esteettömyys tulisi huomioida projektissa laajasti. Esimerkiksi pyörätuolin käyttäjille riski kaatua jyrkkää rotvallia ylittäessä on suuri, mikäli sen ylittäminen ylipäätään on mahdollista. Säännöllisesti muuttuvat tienylityspaikat taas ovat ongelma näkövammaisille, kuten myös väliaikaisesti käytöstä poistetut valo- ja ääniohjatut suojatiet. Vaikka täysin kynnyksettömät siirtymät ajo- ja kävelyväylien välillä ovatkin yleensä pyörätuolinkäyttäjien etu, valkoisen kepin käyttäjä hyötyy selkeästi erottuvasta pinnanmuodosta, joka kertoo jalkakäytävän alkamisesta tai päättymisestä.

Tampereen Vasemmistonuoret vaatiikin, että raitiotieinfrastruktuurin rakentamisesta vastaava Tampereen Raitiotie Oy kouluttaa työntekijänsä esteettömyysasioista.

– Kyseessä on kaupungin omistama yhtiö, joten tarvittaessa kaupungin on käytettävä omistajavaltaansa ja huolehdittava, että asia saadaan kuntoon, Tampereen Vasemmistonuorten puheenjohtaja Aku Kervinen painottaa.