Itä-Suomen Vasemmistonuoret vaatii muutoksia kaivoslakiin. Kaivostoiminta on muutettava ilmoitus- ja valtausperiaatteisesta lupaperiaatteiseksi.

Nykyisen kaivoslain mukaan käytännössä kuka tahansa voi suorittaa kaivantoja ja hyödyntää löytämiään luonnonvaroja. Tämä koskee myös ulkomaalaisia kaivosyhtiöitä.

Valtaosa Suomessa tapahtuvasta kaivostoiminnasta on ulkomaalaisten yritysten harjoittamaa. Monikansalliset suuryritykset harjoittavat veronkiertoa verosuunnittelun keinoin. Tämän kaltainen toiminta syö valtion verotuloja. Arvokkaat luonnonvarat tulee siirtää valtion omistukseen.

Mahdolliset ympäristövahingot ja jälkityöt on asetettava kaivostoimintaa harjoittavien yritysten maksettavaksi. Tällä hetkellä kaivostoiminnasta aiheutuvat ympäristöhaitat ja mahdolliset jälkikustannukset kaatuvat paikallisten asukkaiden ja veronmaksajien niskaan.