Itä-Suomen Vasemmistonuoret on vasemmistolainen nuorisojärjestö, joka toimii parantaakseen nuorten elinoloja ja laajentaakseen heidän yhteiskunnallisia oikeuksiaan. Tavoitteenamme on muuttaa suomalaista yhteiskuntaa ja koko maailmaa tasa-arvoiseksi ja demokraattiseksi, sekä saada aikaan moniarvoisuuteen ja kaiken elämän kunnioittamiseen perustuva yhteiskunta.

Itä-Suomen Vasemmistonuoret on Vasemmistonuoret ry:n piirijärjestö, jonka toiminta-alueeseen kuuluvat Itä-Suomen ja Kaakkois-Suomen eduskuntavaalipiirit. Itä-Suomen alueella on toimivat paikallisosastot Joensuussa ja Kuopiossa. Paikallistoimintaa järjestetään myös Kotkassa ja Kouvolassa.

Toimintatapamme vaihtelevat kunnittain. Järjestämme keskustelutilaisuuksia, kokouksia, mielenosoituksia, tempauksia, kadunvaltauksia, kampanjoita ja bänditapahtumia, pidämme järjestön esittelypöytää, teemme vaalityötä ja olemme ehdokkaina vaaleissa. Teemme yhteistyötä eri kansalaisjärjestöjen, kuten ympäristö- ja rauhanjärjestöjen kanssa. Pyrimme vaikuttamaan kaikilla tasoilla tavoitteidemme saavuttamiseksi.

Vaikka paikkakunnallasi ei olisikaan Vasemmistonuorten toimintaa, ei huolta! Olet tervetullut mukaan muiden paikallisosastojen ja piirijärjestön toimintaan. Piirijärjestöltä saat myös tukea, mikäli haluat perustaa toimintaryhmän paikkakunnallesi tai esimerkiksi järjestää jonkin tapahtuman. Voit myös laittaa meille viestiä ja pyytää vierailemaan paikkakunnallasi.

Piirijärjestö avustaa tarvittaessa matkakustannuksissasi jos haluat lähteä piirin alueella eri paikkakunnalle Vasemmistonuorten tapahtumaan. Järjestämme myös majoitusta paikallisten aktiivien luona tarvittaessa.

Facebook | Instagram
Katso piirin ja osastojen yhteystiedot täältä!


 

Sipilän hallitus on jo aiemmin heikentänyt turvapaikanhakijoiden perusoikeuksia. Tunnetuimpiin rötöksiin kuuluvat automaattisesta oikeusavusta luopuminen turvapaikanhaussa sekä valitusaikojen lyhentäminen. 

Joensuun seudun Vasemmistonuoret tuomitsevat pakkopalautukset. On yleistä tietoa, että Maahanmuuttovirastoon on kohdistunut hallituksen taholta poliittista painostusta, jonka seurauksena turvapaikkahakemuksia on käsitelty puutteellisin tiedoin ja uusia työntekijöitä on palkattu ilman kunnollista perehdyttämistä. Huonoon tilanteeseen ovat vaikuttaneet myös hallituksen päätökset lyhentää valitusaikoja turvapaikanhakuprosessissa ja evätä turvapaikanhakijoilta oikeusapu, muutoin kuin erityistapauksissa.

Itä-Suomen Vasemmistonuoret vaatii loppua marjanpoimijoiden riistolle sekä yrittäjiä vastuuseen poimijoiden kaltoinkohtelusta.

Joensuun Seudun Vasemmistonuoret on pettynyt Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin päätökseen vetäytyä Pariisin ilmastosopimuksesta.Riittämättömyydestään huolimatta sopimus oli tärkeä askel matkalla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja elinkelpoisen maapallon varmistamiseksi myös tuleville sukupolville. Joensuun Seudun Vasemmistonuoret vaatii nyt kunnianhimoisempia ilmastotoimia, niin Euroopan Unionilta, Suomelta kuin myös kunnilta.

Joensuun Seudun Vasemmistonuoret on pettynyt Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin päätökseen vetäytyä Pariisin ilmastosopimuksesta.Riittämättömyydestään huolimatta sopimus oli tärkeä askel matkalla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja elinkelpoisen maapallon varmistamiseksi myös tuleville sukupolville. Joensuun Seudun Vasemmistonuoret vaatii nyt kunnianhimoisempia ilmastotoimia, niin Euroopan Unionilta, Suomelta kuin myös kunnilta.

Sipilän hallituksen yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa sopima kilpailukykysopimus leikkaa julkisen sektorin lomarahoja 30%. Leikkaus pysyy voimassa ainakin vuosien 2017-2019 välillä. Käytännössä lomarahojen leikkaaminen tarkoittaa satojen eurojen tulojen menetystä julkisen sektorin työntekijöille. Joensuun seudun Vasemmistonuoret vastustaa leikkausta.

Piirikokouksessaan Joensuussa 25.-26.3. Itä-Suomen Vasemmistonuoret on asettunut tukemaan piirin pitkäaikaista aktiivia Sini Savolaista järjestön varapuheenjohtajaksi. Savolainen on ollut Vasemmistonuorten jäsen vuodesta 2007 ja on tänä aikana toiminut järjestössä monissa luottamustoimissa, muun muassa piirijärjestön puheenjohtajana, piirin edustajana keskusjärjestön hallituksessa ja koulutusjaoston puheenjohtajana. Tällä hetkellä hän on piirin varaedustaja keskusjärjestön hallituksessa ja toimii kansainvälisten asioiden jaostossa.

Kesäaikaan siirtymisestä ei ole käytännössä hyötyä. Sitä on perusteltu energiansäästöillä, joita ei kuitenkaan Suomessa toteudu muun muassa kesän valoisuuden vuoksi.

Kellojen siirtämisellä on merkittävä vaikutus infarktiriskiin. Riski lisääntyi tutkimusten mukaan noin 15 prosentilla siirron jälkeen.

Juha Sipilän johtama porvarihallitus laajentaa ja sementoi Suomeen ilmaisen työn markkinat. Tämä on luonut kestämättömän tilanteen, jossa ihmisiä ei enää palkata töihin, vaan heitä tukityöllistetään ja otetaan työkokeiluun sekä palkattomaan työharjoitteluun. Tämä kuormittaa valtion kassaa, sillä yleistyessään palkaton työ johtaa veronmaksajien määrän jatkuvaan vähenemiseen. Nykyistäkään budjettivajetta ei pystytä korjaamaan näillä toimilla.

Itä-Suomen Vasemmistonuoret kritisoi mediassa heränneen keskustelun sävyä kauppojen aukioloaikojen vapautuksen seurauksista. Elokuun alussa uutisoitiin laajalti, miten uudistusten myötä kaupanalalle on syntynyt yli 2000 uutta työpaikkaa. Järjestön mukaan uudistuksien tuloksia on esitetty mediassa yksipuolisesti ja valikoivasti jättäen uudistuksien varjopuolet vähälle huomiolle.

Sivut