Kainuun Vasemmistonuorten puheenjohtaja Noora Kyllönen puhuu megafoniin.

Ammattiyhdistysliikkeen tulevaisuus on nuorissa

 
Tervehdys arvoisa vappukansa!

Täällä Kajaanissakin alkaa lumi sulamaan ja kesä lähestyy kovaa vauhtia. Suosittelen kaikkia ulkoilemaan ja ottamaan luonnosta kaiken irti nyt, kun tekemisen mahdollisuudet ovat rajatut.

Mutta, tänä keväänä on tapahtunut muutakin kuin nimeltä mainitsemattoman tilanteen aiheuttamia poikkeustoimia. On tuoreeltaan käyty, ja käydään edelleen, neuvotteluja työelämän pelisäännöistä ja palkkojen riittävyydestä. Nämä asiat koskettavat erittäin suurta osaa työssäkäyvistä suomalaisista. Mutta miten käy tulevaisuuden neuvottelujen, jos nuoret eivät ymmärrä ammattiyhdistysliikkeen merkitystä?

Ammattiliitoilla on omat haasteensa saada nuoria mukaan, vaikka se olisi todella tärkeää liittojen uudistumisen kannalta. Nuoret ovat joidenkin kyselyiden mukaan kyllä kiinnostuneita liittymään, mutta viestintä ei jostain syystä saavuta heitä tarpeeksi tai tarpeeksi kiinnostavalla ja selkeällä tavalla. Liittojen täytyisi siis entistä paremmin viestiä esimerkiksi siitä, mitä vastinetta nuori rahoillensa saa liitosta. Sillä tämä on yksi kysymyksistä, joka nuorille suunnatuissa kyselyissä nousee esille.

Tiedämme, että muun muassa vuosilomat ja ylityölisät ovat meille vakiintuneita etuja, mutta eivät kuitenkaan itsestäänselvyyksiä. Liitot pitävät siitä huolen, että nämä säilyvät meillä myös jatkossa. Työ itsessään ei ole koskaan itsestäänselvyys ja sen olemme varsinkin tänä keväänä saaneet huomata valtavien lomautusaaltojen myötä. Onkin tärkeää, että apua on myös hankalina aikoina saatavilla. Liitoista saakin apua myös lomautuksen osuessa kohdalle, mutta myös työnhaussa ja etenkin työelämässä kohdatuissa ongelmissa.

Liitoissa tulisi näiden asioiden lisäksi ottaa esille enemmän nuorille tärkeitä asioita, kuten esimerkiksi ilmasto- ja ympäristöasiat ja työelämän pirstaloituminen, joka vaikuttaa erityisesti juuri nuoriin. Kannustankin kaikkia nuoria ottamaan näitä asioita omissa liitoissaan esille. Päätöksentekoon tarvitaan lisää nuoria, koska parhaiten nuorten asiaa ajavat nuoret itse.

Joten liitytään siis työväki yhteen, joukossa on voimaa! Toivotan teille kaikille aivan mahtavaa työväen juhlaa, huolehtikaa toisistanne ja varsinkin itsestänne erityisesti näinä aikoina.

 

Noora Kyllönen

Kainuun Vasemmistonuorten puheenjohtaja