Keski-Suomen Vasemmistonuoret hakee piirisihteeriä

Keski-Suomen Vasemmistonuoret ry hakee piirisihteeriä. Työsuhteen alkamispäivä on 1.8.2020 ja työsopimus solmitaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Tehtävässä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa. Työhön perehdyttäminen tapahtuu erikseen sovittavana ajankohtana, joko kesäkuussa tai heinäkuussa. Työaika on 10 tuntia viikossa ja työn pääasiallinen suorittamispaikka on Jyväskylä. Työhön kuuluu jonkin verran matkustamista. Palkka on 473 euroa kuukaudessa. Viimeinen hakupäivä on 31.5.2020.

Piirisihteerin pääasiallisena tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa yhdessä järjestön hallituksen kanssa Vasemmistonuorten toimintaa Keski-Suomen alueella. Piirisihteeri huolehtii myös järjestön hallinnosta, taloudenhoidosta ja verkostoyhteistyöstä sekä piiritoimiston toimiston hoidosta.

Piirisihteeriltä edellytetään oma-aloitteellisuutta sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyn ja vaihteleviin työaikoihin, esimerkiksi mahdollisiin viikonlopputöihin. Eduksi hakijalle katsotaan vasemmistolainen maailmankatsomus, tapahtumajärjestelyn ja tiedottamisen taidot, kokemus järjestö- ja vaalityöstä, Vasemmistonuorten poliittinen ja järjestöllinen tuntemus sekä tehtäviin soveltuva koulutus.

Työhakemukseen kuuluu avoin hakemuskirje sekä ansioluettelo. Hakemukset osoitetaan sähköpostiosoitteeseen keski-suomi@vasemmistonuoret.fi otsikolla TYÖHAKEMUS. Käsittelemme hakemukset anonyymia rekrytointia käyttäen.

Haastattelut järjestetään kesäkuun alussa. Haastatteluissa joudutaan mahdollisesti käyttämään etäyhteyttä.

 

Lisätiedot

 

Miika Korpi, piirisihteeri (31.7.2020 asti)

keski-suomi@vasemmistonuoret.fi

 

Akseli Ekola, Keski-Suomen Vasemmistonuorten puheenjohtaja

akseli.f.ekola@student.jyu.fi