Lapissa liikkumisen vapaus ja kansainvälisyys on luonnollista

Lapilla on enemmän yhteistä Ruotsin Lapin kuin Etelä-Suomen kanssa. Suurimmat ongelmat ja mahdollisuudet jaamme muiden pohjoisten aluiden kanssa. Muuttotappiopaikkakunnat, huonot liikenneyhteydet, nuorten syrjäytyminen yhteiskunnasta, luonnonsuojeluselkkaukset, turismi, saamelaiskysymys ja omintakeinen pohjoinen mentaliteetti ovat meille yhteisiä. Sen sijaan, että kyse olisi etnisestä ryhmästä, joka haluaisi oikeutensa suojattua kansallisvaltiolla , on kyse on alueellisesta samankaltaisuudesta, johon liittyy suvaitsevainen ilmapiiri kaikkia Lappiin saapuvia kohtaan. Lapissa liikkumisen vapaus ja kansainvälisyys on luonnollista.

On selvää että Lapin tulee olla avomielinen alue, joka ottaa vastaan kaikki ihmiset, yritykset ja kultuurit, jotka Lappiin haluavat muuttaa. Positiivisen muuttoliikenteen aikaansaamiseksi tarvitaan avointa mieltä, joka ei vieroksu erilaisia ihmisiä. Tämä onnistuu vain kasvamalla ulos taantumuksellisten voimien ja rakenteiden loukosta. Tarvitaan edistyksellistä ja avomielistä poliittista voimaa, joka muokkaa Lapista asuinalueen, jossa kuka tahansa voi tulevaisuudessa asua ja elää.

Alueylpeytemme on moninaista kulttuurien ja persoonien iloista sekamelskaa josta Lappi on aina ollut kuuluisa. On päivänselvää että kaikenlaiset nationalistit ja nurkkapatriootit ovat pelkästään haitta Lapin kehitykselle ja avautumiselle globaaliin maailmaan. Lappilaisten tulee joka käänteessä pyrkiä aktiivisesti verkostoitumaan Euroopan muiden alueiden poliittisten toimijoiden kanssa, jotta pystyisimme takaamaan elinvoimamme Suomen valtion välinpitämättömyydestä huolimatta.

Tuulimyllyt tuntureille

Raideliikenne on nähtävä osana ilmastopolitiikkaa. Pohjoisessa ihmiset asuvat kaukana toisistaan jolloin yksityisautoilun tarve luonnollisesti kasvaa. Laajentamalla rataverkkoa Sallaan ja Murmanskiin asti ja mahdollistamalla Norjan, Ruotsin ja Suomen pohjoisten alueiden poikittainen rataliikenne tehtäisiin sekä hyvää aluepolitiikkaa että erinomaista ilmastopolitiikkaa. Lapin tulee olla myös edelläkävijä uusiutuvan energian käyttöönotossa – tuulimyllyt tuntureille. Ydinvoimaloiden ja uraanikaivosten salliminen Lapissa olisi kohtalokasta Lapin imagolle puhtaan luonnon maakuntana.

Perustulo olisi suoraa tukea matkailuyrittäjille

Perustulokokeilu tulisi aloittaa Suomen Lapista. Lappi matkailun isona lääninä tarkoittaa että myös työ on kausittaista ja jo luonnostaankin epävarmaa. Perustulo olisi suoraa tukea matkailuyrittäjille, turvaa pätkätyöläisille sekä toisi varmuutta Lapin kehittymiseen yhä houkuttelevammaksi ja dynaamisemmaksi alueeksi.

Euroopan Unioni on nähtävä suurena mahdollisuutena Lapille

Lapissa ihmetellään että miksi ihmiset muuttavat täältä pois. Mekin olemme huomanneet kuinka suuri osa ikätovereistamme joutuu muuttamaan etelään töiden ja opiskelujen perässä. Tämä ei kuitenkaan ole mikään ihme, kun ottaa huomioon kuinka suunnitelmallisesti etelän herrat ovat karsineet meidän palveluitamme ja muita elämisen mahdollisuuksiamme. Suomen päätöksenteossa Lappi jää usein häviäjän osaan, periferiaksi etelän kasvukeskusten varjoon. Ikään kuin meidän kotiseutumme olisi vain jokin mystinen satumaa, turistien suuri leikkipuisto, Disneyland, joka ei tarvitse päiväkoteja, junayhteyksiä eikä kouluja. Lapissa asuvien ihmisten on ymmärrettävä omaa erityinen alueluonteensa ja pyrittävä mahdollisimman suureen päätäntävaltaan alueensa asioista. Euroopan Unioni on nähtävä suurena mahdollisuutena Lapille.

Facebook | Instagram
Katso piirin ja osastojen yhteystiedot täältä!

Megafooni mielenosoituksessa, megafoonin alapuolella on Lapin vasemmistonuorten logo.

Lapin vasemmistonuoret vaatii Suomen hallitukselta välittömiä toimia maakuntien välisen liikkumisen rajoittamiseksi etenkin Uudeltamaalta pohjoiseen. Tällä hetkellä suurin osa Suomen koronatartunnoista on keskittynyt Uudenmaan alueelle.

Lainaus kannanotosta, kuvan alareunassa on Lapin Vasemmistonuorten porotähtilogo.

Lapin Vasemmistonuoret vaatii Lapin sairaanhoitopiirin hallitusta luopumaan päätöksestään sakottaa käyttämättömistä mielenterveys- ja päihdepalveluiden ajoista, jos vastaanottoaikaa ei peruta kolmea päivää ennen. Sakkomaksun suuruudeksi on määritelty 50,80 euroa, joka on monelle pienituloiselle kohtuuton sekä nostaa kynnystä hakeutua tarvittavien mielenterveys- ja päihdepalveluiden piiriin.