Otsikko keskellä, taustalla lumisia kuusia ja alareunassa kannanoton kirjottaneiden poliittisten nuorisojärjestöjen logot

Häirintä ei kuulu demokratiaan!

Lapin vasemmistonuoret, Lapin vihreät nuoret ja opiskelijat, Pohjois-Suomen Demarinuoret sekä Lapin Keskustanuoret ovat huolissaan nykyisin valloillaan olevasta turvattomuudesta politiikassa ja vaativatkin yhdessä niin puolueita, vaalitilaisuuksien järjestäjiä kuin jokaista kansalaista turvaamaan jokaiselle turvalliset vaalit.

Poliittinen vaikuttaminen on jokaisen perusoikeus, eikä sitä saa murtaa vihan ja pelon ilmapiirillä. Näissä vaaleissa työtä tehdään paljon sosiaalisen median kautta, jossa kiusaaminen ja vihapuhe on osittain jopa arkipäiväistä. Meidän on yhdessä turvattava, että kuntavaaleissa jokaisella on turvallista asettua ehdolle, osallistua somekeskusteluun sekä tuoda mielipiteensä ilmi.

Me allekirjoittaneet järjestöt vaadimme, että puolueet ja vaalitilaisuuksien järjestäjät sitoutuvat vaaleihin ilman häirintää ja kehittävät toimintatapojaan niin, että vaikuttaminen on aidosti mahdollista ja turvallista meille jokaiselle. Politiikkaan kuuluu väittely ja haastaminen, mutta se ei saa tapahtua kenenkään turvallisuuden kustannuksella. Vaadimme, että puolueet ja vaalitilaisuuksien järjestäjät tutustuvat turvallisen tilan periaatteisiin ja luovat niiden pohjalta raamit, joihin ehdokkaiden ja tilaisuuksiin osallistujien on sitouduttava. Tilaisuuksiin ja puolueen toimintaan on valittava häirintäyhdyshenkilöt, joihin ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä. Haluamme haastaa myös jokaisen pohtimaan omia käyttäytymis- ja ajatusmallejaan sekä toimimaan aktiivisesti vihapuhetta ja häirintää vastaan.

Jokainen meistä rakentaa yhteiskuntaa ja sen keskustelukulttuuria. Sen sijaan, että annamme vihan ja pelon kasvattaa valtaansa, on meidän kaikkien tehtävä töitä sellaisen yhteiskunnan eteen, jossa jokaisella on turvallista elää, vaikuttaa ja osallistua.

Lisätietoja
Mari Ikonen
Puheenjohtaja, Lapin vasemmistonuoret
ikonen@mariikonen.fi

Samuli Valkama
Puheenjohtaja, Lapin Vihreät nuoret ja opiskelijat
samuli@valkama.media

Maija Mietala
Puheenjohtaja, Pohjois-Suomen demarinuoret
maija.mietala@hotmail.com

Elli Tuominen
Puheenjohtaja, Lapin keskustanuoret
elli.tuominen14@gmail.com