Megafooni mielenosoituksessa, megafoonin alapuolella on Lapin vasemmistonuorten logo.

Rovaniemen kaupunginhallitus on hylännyt Lapin vasemmistonuorten, Rovaniemen SETA:n ja Lapin vihreiden nuorten ja opiskelijoiden oikaisuvaatimuksen valtuustoaloitteesta sateenkaariliputuksen järjestämiseksi Rovaniemelle. Kaupunginvaltuutetun Miikka Keräsen jättämän aloitteen mukaan Rovaniemen kaupunki ostaisi sateenkaarilipun osoittaakseen tukensa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille valtakunnallisena Pride -liputuspäivänä ja paikalliselle Arctic Pride -tapahtumalle.

“Yhteiskuntamme on heteronorminen, minkä vuoksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt joutuvat kohtaamaan ennakkoluuloja, kiusaamista ja jopa pelkoa. Liputuksella kaupunki viestisi, että jokaisella on oikeus olla juuri sellainen kuin on”, toteaa Lapin vasemmistonuorten puheenjohtaja Mari Ikonen.

Syksyllä julkaistun kouluterveyskyselyn mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöillä kokemukset kiusaamisesta, seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta ovat muihin nuoriin verrattuna huomattavasti yleisempiä. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvista nuorista 40 prosenttia oli kokenut seksuaalista häirintää ja yli 40 prosenttia heistä oli kokenut henkistä väkivaltaa vanhempiensa tai muiden huolta pitävien aikuisten taholta.

“Opiskelijakaupunkina Rovaniemelle tulee nuoria ympäri Suomen, joille tulee tarjota turvallinen ympäristö muun muassa vapaa-ajan, opiskelujen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden parissa. Kaupungin henkilöstöä tulisi kouluttaa kohtaamaan vähemmistöihin kuuluvia sensitiivisesti“, jatkaa Rovaniemen SETA:n Jonna Kuisma

Ammattilaiset eivät saa tarpeeksi koulutusta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaamiseen työssään. Kaupungin palveluja tulisi kehittää ja työntekijöiden tietämystä lisätä, jotta eri vähemmistöjen edustajien olisi turvallista asioida palveluissa ilman pelkoa syrjinnästä.

“Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan luotuja ennakkoluuloja tulee rikkoa myös ihmisten arjessa tarjoamalla heille yhdenvertainen asema yhteiskunnassa. Satenkaarilipun liputtaminen on yksi askel, kun luodaan kaikille tasa-arvoisempaa ja turvallisempaa ympäristöä”, muistuttaa Lapin vihreiden nuorten ja opiskelijoiden puheenjohtaja Julia Kerkelä.

Lapin vasemmistonuoret, Rovaniemen SETA ja Lapin vihreät nuoret ja opiskelijat kannustavat Rovaniemen kaupunkia ostamaan sateenkarilipun ja näin osoittamaan jokaisen olevan tervetullut kaupunkiin. Liputtakaamme ylpeästi yhdenvertaisuuden puolesta!

Lisätietoja

Mari Ikonen
Puheenjohtaja, Lapin Vasemmistonuoret
Ikonen.mariemilia@gmail.com

Jonna Kuisma
Rovaniemen SETA
rovaniemenseta@gmail.com

Julia Kerkelä
Puheenjohtaja, Lapin Vihreät nuoret
lappivihreatnuoret@gmail.com