Megafooni mielenosoituksessa, megafoonin alapuolella on Lapin vasemmistonuorten logo.

Koronapandemian aiheuttamat muutokset toimeentuloon, opiskeluun sekä sosiaalisiin kontakteihin ovat lisänneet varsinkin jo valmiiksi mielenterveysongelmista kärsineiden ahdistusta ja oireilua. Kriisipuhelimien soitot koronahuolista ovat kasvaneet tammikuusta asti ja esimerkiksi Mieli Ry:n kriisipuhelin vastaanottaa noin 40 puhelua päivään.

‘’ Koronapandemian tuoma rutiinien puute ja turvallisuudentunteen horjuminen ovat kova isku kenen tahansa mielenterveydelle. Eniten tästä kuitenkin kärsivät jo valmiiksi mielenterveysongelmista kärsivät. Palvelut ruuhkautuvat entisestään useiden kuntien supistaessa ja jopa sulkiessa palveluita. Osa kunnista kieltäytyy myös aloittamasta uusia asiakassuhteita pandemian aikaan. Avun oikea-aikaisuus on hoidossa erityisen tärkeää, tähän on löydettävä ratkaisu!’’, toteaa Lapin vasemmistonuorten puheenjohtaja Mari Ikonen.

Iso osa mielenterveyspalveluista on siirretty verkkoon sekä puheluiden varaan. Ne eivät kuitenkaan voi korvata täysin sitä hyötyä, mitä saadaan fyysisistä kontakteista sekä oikeasta kohtaamisesta. Moniin mielenterveysongelmiin liittyy myös eristäytyneisyyttä, jonka tilanne ei parane pandemian aikana. Erityisesti eristäytyneisyys iskee heihin, keillä on kasautuneita ongelmia mielenterveysongelmien lisäksi päihteiden tai väkivallan vuoksi.

‘’Hoidon ja tuen tarve tulee kasvamaan koronapandemian aikana kaikilla sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tilanne heikentää nuorten ja lasten hyvinvointia varsinkin perheissä, joissa ilmapiiri on kirirstynyt koronan vuoksi tai perheessä on mielenterveys-, päihde- tai väkivaltaongelmia. Osaa nuoria myös pelottaa korona ja sen vaikutukset opiskeluun, toimeentuloon, parisuhteeseen kuin tulevaisuuteenkin. Mielenterveyteen liittyvät kysymykset on otettava nyt vakavasti, ellemme halua toistaa 90-luvun virheitä!’’, jyrähtää Lapin vasemmistonuorten varapuheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio.

Suomessa toiseksi eniten sairaslomapäiviä aiheuttavat mielenterveyshäiriöt. Myös mielenterveysongelmista johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet ovat olleet Suomessa suuret jo pitkään. Tilastot ovat hälyttäviä ja menevät vain huonompaan suuntaan pandemian aikana. Silti mielenterveyspalveluihin ei satsata sen vaatimalla määrällä.

‘’Ihmisen psyykkiseen jaksamiseen vaikuttaa paljon se, kuinka paljon apua hän saa tarvittaessa. Tila voi pahentua nopeastikin, jos palveluihin joutuu jonottamaan kuukausitolkulla. Jos emme panosta mielenterveyspalveluihin nyt, tulemme maksamaan siitä vuosien ajan suurta hintaa’’, tiivistää Ikonen.

Lapin vasemmistonuoret vaatii kuntia ja valtiota takaamaan akuuttien mielenterveyspalveluiden toiminnan ja asettamaan lisäresursseja palveluihin. Kannustamme myös kuntia luomaan strategioita, kuinka he vastaavat pandemian jälkeisiin ruuhkiin mielenterveyspalveluissa. Mielenterveyden turvaaminen poikkeustilanteissa on yhtä tärkeää kuin fyysisen terveyden!

Lisätietoja
Mari Ikonen
Puheenjohtaja, Lapin vasemmistonuoret
ikonen.mariemilia@gmail.com
0456011166