Megafooni mielenosoituksessa, megafoonin alapuolella on Lapin vasemmistonuorten logo.

Lapin vasemmistonuoret ovat huolissaan ilmastokeskustelun jäämisestä koronakriisin jalkoihin. Koronakriisillä on kuitenkin pitkäaikaiset vaikutukset, jotka tulevat näkymään myös taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Tämän taistelun vaikutukset näkyvät ensimmäisenä alkuperäiskansojen yhteisöissä.

Suomi kuvaa markkinoidaan ihmisoikeuksien ja tasa-arvon valtiona, mutta saamelaisten ääni ei pääse kuuluviin keskusteltaessa heitä koskevia päätöksiä tehdessä tai keskusteltaessa ilmastonmuutoksesta. Oulun ja Lapin yliopistojen yhteisessä tutkimuksessa todettiin, että saamelaiset ovat alttiimpia ilmastonmuutoksen kielteisille vaikutuksille, kuin valtaväestö.

Alkuperäiskansoihin kuuluville nuorille ilmastonmuutos tuo epävarmuutta ja pelkoa, kun varmuutta oman elinkeinon ja identiteetin säilymisestä ei ole. Alkuperäiskansojen kulttuuri ja kieli on kiinteässä yhteydessä luontoon. Kolonialismin jatkona ilmastonmuutoksen myötä kulttuuri ja kieli alkavat muuttaa muotoaan lopulta kadoten.

“Ilmastonmuutos vaikuttaa ensimmäisenä ja eniten meihin, jotka olemme vähiten vastuussa siitä. Ilmastolain uudistaminen on tällä hetkellä käynnissä ja saamelaiset ovatkin erityisenä kohderyhmänä lakia uudistettaessa. Perustuslaissa määritelty kieltä ja kulttuuria koskeva itsehallinto takaa, että saamelaiset ovat kiinteä osa uudistustyötä, eikä vain näennäisesti kuultava ryhmä”, muistuttaa Lapin vasemmistonuorten varapuheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio.

Koronakriisin jälkeisessä jälleenrakentamisessa ja elvyttämisessä on erityisesti otettava huomioon ilmastonmuutoksen vastainen taistelu. Nykyisessä kapitalismin sairastuttamassa yhteiskunnassa raha on edelleen avainasemassa, mutta päättäjillä on valta päättää mihin se käytetään.

‘’Sen sijaan, että nyt tehtäisiin lyhytnäköisiä rahoituspäätöksiä, on meidän satsattava vastuullisiin innovaatioihin. Suojellaksemme luontoa ja alkuperäiskansoja, on meidän siirrettävä pääomaa ilmastotekoihin jatkuvan kasvun ja kulutuksen sijaan. Ilmastonmuutos ei ole vain ympäristöä koskettava ongelma, vaan sillä on useita sosiaalisia ulottuvuuksia’’, toteaa Lapin vasemmistonuorten puheenjohtaja Mari Ikonen.

Lapin vasemmistonuoret peräänkuuluttaa päättäjiltä rohkeita ilmastotoimia ja vaatii, että alkuperäiskansojen ääni kuuluu vahvasti päätöksenteossa. Ilmastonmuutosta ei saa käsitellä vain yritysten rahavirtojen näkökulmasta, vaan sen sosiaaliset vaikutukset on otettava huomioon. Ilmastonmuutos koskettaa eniten heitä, kellä on vähiten päätäntävaltaa nyky-yhteiskunnassa, siispä toivomme päättäjiltämme todellista arvojohtajuutta. Elvytystoimilla ei ole merkitystä, jos ne tuhoavat meidän tulevaisuutemme.

Lisätietoja
Mari Ikonen
Puheenjohtaja, Lapin vasemmistonuoret
ikonen.mariemilia@gmail.com
045 6011 166

Anni-Sofia Niittyvuopio
Varapuheenjohtaja, Lapin vasemmistonuoret
anni-sofia.niittyvuopio@hotmail.com
040 7082 072