Kannanoton otsikko ylhäällä, taustalla Enontekiön Hietakeron tunturinen tundramaasto, missä kauempana horisontissa on porotokka

Lapin vasemmistonuoret ja Vasemmistoliiton Lapin piiri ilmaisevat huolensa kaivosyhtiö Akkermanin Enontekiön Hietakerolle jättämän varausilmoituksen johdosta, jonka tarkoituksena on kaivaa lukuisia kaivosmineraaleja muun muassa Natura-alueilta ja Erkunan siidan kesä- ja syyslaidunalueilta.

“Saamelaisen kulttuurin ollessa keskeisesti yhteydessä maa-alueisiin ja niiden perinteisiin käyttötapoihin, voivat muut maankäyttötavat jyrätä alleen koko kulttuurin. Siksi on tärkeätä kunnioittaa saamelaisten perustuslaillista oikeutta kulttuuriinsa, eikä ilman ennakkosuostumusta varausta voi hyväksyä” huomauttaa vasemmistoliiton saamelaispuoluevaltuutettu Anni-Sofia Niittyvuopio.

–Toteutuessaan kaivos tekisi Erkunan siidan poronhoidosta mahdotonta, sillä varausalue kattaa noin 70 prosenttia siidan kesä- ja syyslaidunalueista, kiteyttää Niittyvuopio.

Ilmastonmuutoksen pysäytyksessä ja luonnon moninaisuuden kannalta soiden ja Natura-alueiden säilyttämisellä on iso merkitys.

–Emme saa päästää monikansallisia kaivosyhtiöitä tuhoamaan luontoamme, alueen elinvoimaisuus ei voi olla kiinni kaivosyhtiöiden verieuroista ja ulkomailta tulevasta kolonisaatiosta, ärähtää Lapin Vasemmistonuorten puheenjohtaja Mari Ikonen.

Varausilmoituksen laillisuutta on myös syytä arvioida: lupaa ei voida kaivoslain mukaan myöntää, jos luvan mukainen toiminta aiheuttaa huomattavaa haittaa poronhoidolle tai olennaisesti heikentäisi saamelaisten edellytyksiä harjoittaa perinteisiä saamelaiselinkeinoja taikka muutoin ylläpitää ja kehittää saamelaiskulttuuria.

–Enontekiön alue on kulttuurillisesti tärkeätä aluetta, jonka elinvoimaisuutta tulee edistää paikallisten toimijoiden, kuten saamelaiskäräjien, kuntien ja paliskuntien ehdoilla, muistuttaa Vasemmistoliiton Lapin piiri.