Lainaus kannanotosta, kuvan alareunassa on Lapin Vasemmistonuorten porotähtilogo.

Lapin Vasemmistonuoret vaatii Lapin sairaanhoitopiirin hallitusta luopumaan päätöksestään sakottaa käyttämättömistä mielenterveys- ja päihdepalveluiden ajoista, jos vastaanottoaikaa ei peruta kolmea päivää ennen. Sakkomaksun suuruudeksi on määritelty 50,80 euroa, joka on monelle pienituloiselle kohtuuton sekä nostaa kynnystä hakeutua tarvittavien mielenterveys- ja päihdepalveluiden piiriin.

“Mielenterveys- ja päihdeongelmat kasautuvat jo nyt pääosin pienituloisille ja palveluiden piiriin on hankala hakeutua. Sakkomaksut ovat kaukana potilaslähtöisyydestä ja toimintakyvyn lisäämisen sijaan sillä rangaistaan jo valmiiksi heikommassa asemassa olevia. Käyttämättä jäävät ajat eivät kerro asiakkaan sitoutumisen, vaan voimavarojen tai elämänhallinnan puutteesta.” toteaa Lapin vasemmistonuorten puheenjohtaja Mari Ikonen.

Nuorten mielenterveysongelmat ovat olleet nousussa viime aikoina. Hallituksen valtakunnallisessa nuorisopoliittisessa ohjelmassa yhtenä tavoitteena on vahvistaa nuorten mielenterveyttä, jota nykyinen järjestelmä ei tue. Sakkomaksujen uhka on iso peloite varsinkin nuorille, joiden taloudellinen asema on usein heikompi ja jopa kiinni huoltajista. Yli 15-vuotiailla on potilastietolain mukaan oikeus olla asiakkuudessa ilman huoltajan osallisuutta.

"Olemme huolissamme varsinkin niiden nuorisopsykiatrian asiakkaiden puolesta, jotka eivät halua tietojaan luovutettavan huoltajille. Heidän oikeusturvansa ei toteudu, jos sakkomaksu otetaan käyttöön. Pahimmassa tapauksessa huoltaja voi jopa kieltää nuoren sairauden tai hankaloittaa lääkehoitoa. Lähtökohtana on oltava, että jokaisella on tasa-arvoinen oikeus mielenterveys- ja päihdepalveluihin", painottaa Lapin vasemmistonuorten varapuheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio.

Lapin vasemmistonuoret vetoaa Lapin sairaanhoitopiirin hallitukseen, että päätöksissä huomioidaan sairaudenkuvien moninaisuus sekä potilaslähtöisyys, eikä tehdä jokaisen perusoikeuksiin kuuluvasta hoidosta hankalammin saavutettavaa.

Lisätietoja
Mari Ikonen
Puheenjohtaja, Lapin vasemmistonuoret
ikonen.mariemilia@gmail.com