Taustalla porotokka, luminen tunturimaisema ja puolipilvinen taivas. Taustan päällä Lavanun porotähtilogo ja kannaoton otsikko

Kannanotto: Poro oli täällä ensin

 

Lapin vasemmistonuoret on tyrmistynyt Lapin kansassa 5.2. julkaistusta poronhoitoa käsittelevästä artikkelista (Mitä jos po­ron­hoi­to kek­sit­täi­siin vasta nyt?), jossa poronhoidosta puhutaan vähättelevään tapaan. Artikkeli on hyökkäys poronhoitajien toimeentuloa ja elämäntapaa kohtaan.

Artikkeli ei kuitenkaan ole hyökkäys ainoastaan poronhoitoa, mutta myös esimerkiksi matkailuyrittäjiä kohtaan, joiden toiminta perustuu paikallisuuteen: ohjelmaksi poroajelua tai vierailu porotilalla, ruuaksi poroa ja puolukkaa, sisustukseksi poron sarvia ja taljoja. Mikäli poronhoito lakkaisi, katoaisi yksi Lapin suurimmista matkailuimagon nostattajista.

Poronhoito kuvataan kannattomaksi ja heikosti tuottavaksi, mutta myös Lapin kansa on uutisoinut erityisesti eläinmatkailun vetävän turisteja Lappiin. Kun katsotaan lihan myynnin, eläinmatkailusta toiseksi eniten tuottavan poromatkailun ja niiden tuomia välillisiä tuloja, on poronhoidon Lappiin tuomat tulot korkeammat, kuin annetaan ymmärtää.

Poronhoito esitetään myös ympäristölle haitalliseksi elinkeinoksi, mutta samalla kannatetaan muun muassa isoja kaivoksia, joiden ympäristölliset vaikutukset ovat huomattavasti suuremmat ja ennen kaikkea kauaskantoisemmat. Porohoito nähdään maisemahaittana, mutta samalla kannatetaan suurien tuulivoimapuistojen perustamista mihin vain, huomioimatta paikallisten toiveita.

Poronhoitajat eivät puolustakaan vain omaa elinkeinoaan, vaan jokaisen oikeutta puhtaaseen luontoon ja siitä nauttimiseen.

Myöskään poronhoidon vaikutuksia ihmisten toimeentuloon ei katsota realistisesti. Poronomistajia on Suomessa 4 500, sisältäen lapset, mutta ruotsalaisen tutkimuksen mukaan poro työllistää 10 000 ihmistä. Onko realistisesti mahdollista, mikäli poronhoito lakkaisi, että kaivostoiminta, tuulivoimalat ja muut hankkeet pystyvät työllistämään nykyisten ja tulevien työttömien lisäksi tuhannet poronhoidosta pois jäävät?

Ristiriitoja on mahdollista ratkaista myös ilman yhden elinkeinon mustamaalaamista ja aiheuttamatta nuorille epävarmuutta omasta tulevaisuudestaan. Poronhoitajat pyrkivät jatkuvasti käymään vuoropuhelua niin paikallisten kuin eri hankkeiden edustajien kanssa, mutta poronhoito ja poronhoitajien tulevaisuus jää lähes joka kerta jalkoihin. Onkin tarkasteltava realistisesti, ovatko isot hankkeet todellisuudessa heikommassa asemassa verrattuna poronhoitoon tai paikallisten ihmisten vaikutusmahdollisuuksiin.

Lapin vasemmistonuoret peräänkuuluttaa vastuuta medialta ja toivoo realistista keskustelua porohoidon taloudellisista vaikutuksista, paikallisten vaikutusmahdollisuuksista, mutta myös edellä mainittujen hankkeiden ympäristövaikutuksista. Poro oli täällä ensin.

 

Veli-Pekka Ollila, Lapin vasemmistonuorten varapuheenjohtaja, poronhoitaja

Anni-Sofia Niittyvuopio, vasemmistoliiton puoluevaltuutettu, poronhoitaja