Kannanoton häshtägit, joiden takana on punaisella filtterillä kuva tehtaasta. Lapin vasemmistonuorten porotähtilogo alhaalla.

Suomalainen valtionyhtiö Fortum on yksi Euroopan suurimmista saastuttajista Uniperin 73,4 % omistuksensa myötä. Fortum ja sen sisaryhtiö Uniper ovat avaamassa uutta hiilivoimalaa Saksan Dattelniin ja näin ollen jarruttavat toimia ilmastokriisin keskellä.

Lapin vasemmistonuoret vaativat samaa kuin muutkin ilmastoaktivistit ympäri Eurooppaa: Uniperin ja Fortumin on suljettava hiilivoimalansa vuoteen 2030 mennessä ja lopetettava uusien hiilivoimaloiden rakentaminen. Ilmastotoimet eivät kuitenkaan saa kostautua voimaloiden työntekijöille, vaan voimaloiden alasajosta on tehtävä myös sosiaalisesti kestäviä.

Suomen hallitus on hyväksynyt huhtikuussa omistajapoliittisen periaatepäätöksen, jossa velvoitetaan valtionyhtiöitä huomioimaan Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoite toiminnassaan. Lapin vasemmistonuorten mukaan viesti päättäjille on selvä: periaatepäätöksen pitää johtaa konkreettisiin toimiin ja yhtiöiden on päästävä 1,5 asteen tavoitteeseen. Fortumin kohdalla se tarkoittaa hiilivoimaloiden sulkemista vuoteen 2030 mennessä. Hallituksen on aika näyttää, että sen vaatima ilmastopolitiikka näkyy myös valtionyhtiöiden ohjauksessa!

#FortumIrtiFossiilista #StopDatteln4