"Piänte kiusaamine loppus nyt!"

Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret (V-S Vanu) on Vasemmistonuoret ry:n piirijärjestö. Järjestämme punavihreää, vasemmistolaista nuorisotoimintaa laidasta laitaan.

Facebook | Instagram
Katso piirin ja osastojen yhteystiedot täältä!


 

Ilmastonmuutoksesta käytävässä keskustelussa maaseudun asukkaat leimataan välillä syntipukeiksi: täällä vain ajellaan saastuttavilla autoilla. On toki totta, että autoilua tulee vähentää hiilidioksidipäästöjen leikkaamiseksi, mutta pelkän yksityisautoilun moittimisen sijaan pitäisi miettiä, millä keinoin yhä useampi ihminen voisi valita ympäristöystävällisemmän kulkupelin. 

Arvokas ja ihmisarvoinen ikääntyminen kuuluvat jokaiselle. Nykyiset ikäihmiset ovat olleet rakentamassa suomalaista hyvinvointia, ja on häpeällistä, etteivät he kaikki saa laadukasta hoitoa ja hoivaa.

Riittämättömät resurssit koti- ja laitoshoidossa vaarantavat ihmisten terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden. Tilanteesta kärsivät myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, joiden on vaikea työskennellä kiireessä ja työvoimapulassa ammattitaitonsa mukaisesti.

Varsinais-Suomen Vasemmistonuorten vuosikokouksessa 28.10. valittiin yhdistykselle uusi mahtava hallitus, joka jatkaa yhdistyksen toiminnan järjestämistä aktiivisesti vuoden 2019 loppuun asti. Seuraavan hallituskauden aikana on edessä paljon mielenkiintoista toimintaa, sillä vuoden 2019 aikana on eduskuntavaalit, europarlamenttivaalit, sekä mahdollisesti myös maakuntavaalit.

Uusi hallitus:

Puheenjohtaja
Joel Törrönen

Varapuheenjohtaja
Saara Nieminen

Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret vetoaa Yleisradioon, jotta Suomi vetäytyisi Israelissa ensi keväänä järjestettävästä Eurovision laulukilpailusta. Vasemmistonuoret esittää, ettei Ylen tulisi lähettää valitsemaansa kutsuvierasartistia Tel Aviviin.

Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret vaatii, että työehtosopimuksista on saatava selkokieliset versiot. Selkokielinen TES on tarjottava luettavaksi työsopimuksen solmimisen yhteydessä.

Vasemmistonuoret perustaa uuden osaston Vakka-Suomeen. Ennen uuden osaston
perustamiskokousta Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret järjestää
Uudessakaupungissa perjantaina 19.10​. Tutustu toimintaan -illan, jossa esitellään
Vasemmistonuorten toimintaa.

Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret on määritellyt yhdeksi vuoden 2018
pääteemoistaan toiminnan laajentamisen Turusta maakuntaan sekä maakunnan
nuorten äänen esille tuomisen.

Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret ei usko korkeakoulujen opiskelijavalinnan uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutuvan. Järjestö esittää valintakokeiden poistamisen sijaan niiden muuttamista vähemmän valmistautumista vaativiksi. Vasemmistonuoret esittää valintakokeisiin mallia, jossa kokeeseen kuuluva aineisto annettaisiin hakijalle vasta kokeessa. Koe testaisi silloin enemmän luetun ymmärtämistä ja tiedon soveltamista. Se olisi myös ulkoa opettelua ja pänttäämistä hyödyllisempää akateemisessa opiskelussa.

Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret järjestää Turun Vähätorilla perjanaina 18.5. klo 15 kynttilämielenosoituksen menehtyneiden palestiinalaisten muistoksi. Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret eivät hyväksy Israelin valtion harjoittamaa väkivaltaa palestiinalaisia mielenosoittajia kohtaan, eikä jo yli kymmenen vuotta jatkunutta Gazan saartoa.

Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret on huolissaan maakuntauudistuksen vaikutuksista nuorten työllisyyspalveluihin. Työllisyyspalveluiden vieminen markkinoille vaarantaa palvelun yhdenvertaisuuden, kun yksityiset toimijat valikoivat asiakkaikseen helposti työllistyviä sekä niin kutsuttuja korkean profiilin työnhakijoita ja yrittäjiä.

Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret ja Turun Vasemmistonuoret ovat vusoikokouksisaan 16.3.2018 valinneet yhdistyksille uudet hallitukset seuraavalle toimikaudelle.

Varsinais-Suomen Vasemmistonuorten hallitus:

Puheenjohtaja: Emma Lindqvist
Varapuheenjohtaja: Joel Törrönen
Hallitukset jäsenet: Jaana Veranen, Mirka Lång, Kevin Haljak, Joonas Rissanen, Saara Nieminen, Emilia Koistinen (vara), Mikael Kiivanen (vara), Veikko Korhonen (vara)

Sivut