Arvokas ja ihmisarvoinen ikääntyminen kuuluvat jokaiselle. Nykyiset ikäihmiset ovat olleet rakentamassa suomalaista hyvinvointia, ja on häpeällistä, etteivät he kaikki saa laadukasta hoitoa ja hoivaa.

Riittämättömät resurssit koti- ja laitoshoidossa vaarantavat ihmisten terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden. Tilanteesta kärsivät myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, joiden on vaikea työskennellä kiireessä ja työvoimapulassa ammattitaitonsa mukaisesti.

Hoivapalveluiden tarkoituksena ei voi olla voiton maksimointi potilaiden hyvinvoinnista tinkimällä ja henkilöstöä kuormittamalla. Terveyspalveluiden tuottajilla on suuri yhteiskunnallinen vastuu, joka sopii huonosti yhteen voiton tavoittelun kanssa. Yksityistäminen ja asiakasmaksujen nouseminen on pysäytettävä, jotta palvelut olisivat jokaisen niitä tarvitsevan saavutettavissa myös tulevaisuudessa.

Pelkät kauniit puheet eivät riitä, vaan tilanteen korjaamiseksi tarvitaan konkreettisia toimia ja lainsäädännöllisiä muutoksia. Hoitajamitoitus on kirjattava lakiin ja Suomeen on perustettava vanhusasiainvaltuutetun virka. Myös koulutukseen on panostettava esimerkiksi turvaamalla riittävä lähiopetus ammatillisessa koulutuksessa.

Turvataan yhdessä kaikille arvokas vanhuus!

 

Allekirjoittajat: 

Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret

Lounais-Suomen Demarinuoret

 

Lisätiedot:

Varsinais-Suomen Vasemmistonuorten piirisihteeri

Amro El-khatib

varsinais-suomi@vasemmistonuoret.fi