Idag är det Svenska dagen så vi tänkte ta det här tillfället i akt och skriva ett blogginlägg på svenska, och uppmärksamma vår egen liksom Vänsterungas svenskspråkiga verksamhet i överlag. I Egentliga Finland har vi visserligen inte på en längre tid varit särskilt synliga bland svenskspråkiga kretsar men det betyder inte att det är ett problem som vi inte har tänkt på eller försökt att göra något åt. De senaste två åren har vi deltagit i Åland Pride, delvis för att stödja Priderörelsen där men också för att öka Vänsterungas synlighet i Åland. Vi ämnar att fortsätta delta i Åland Pride varje år i samarbete med Åbo Gröna Vänster (Vänsterförbundets svenskspråkiga lokalavdelning i Åbo) med hoppet att det i framtiden skulle bildas en lokalavdelning för Vänsterunga i Åland. Nästa resa till Åland blir sommaren 2020 så håll utsikt för det!

Naturligtvis har vi även som mål att öka vår synlighet på svenska i Åbo likväl Egentliga Finland i överlag. Den 22.10 valdes det nya styrelser för Åbo Vänsterunga och Egentliga Finlands Vänsterunga. Värt att notera är att majoriteten av styrelsemedlemmarna i Åbo Vänsterunga är svensk/tvåspråkiga, och även en stor del av den nyvalda styrelsen för Egentliga Finlands Vänsterunga talar svenska. Verksamhetsåret 2020 verkar således bli ett utmärkt år för att utveckla tvåspråkigheten i vår organisation. Vi hoppas även på att samarbeta med andra lokal och distriktavdelningar för att stödja arrangerandet av tvåspråkig verksamhet och tillgängligheten av information på bägge språk.

Sist men absolut inte minst är det värt berätta om Vänsterungas trettionde kongressmöte där ett beslut gjordes för att skapa ett svenskspråkigt utskott i syfte att främja och skapa svenskspråkig verksamhet inom organisationen. På mötet var det många medlemmar från runtom i Finland som höll tal på svenska, och som lobbade för att det här utskottet skulle grundas. Ifall du som en svenskspråkig eller tvåspråkig medlem vill vara med i det här utskottet och arbeta för att skapa och förstärka Vänsterungas svenskspråkiga verksamhet, så är det nu möjligt för dig att anmäla dig intresserad. Detta kan du göra via följande länk: https://extra.vanu.fi/utskottet

Med den nyheten vill vi önska er alla en glad Svenska dag!

- Branko Lampi, Åbo Vänsterungas ordförande