Ilmastonmuutoksesta käytävässä keskustelussa maaseudun asukkaat leimataan välillä syntipukeiksi: täällä vain ajellaan saastuttavilla autoilla. On toki totta, että autoilua tulee vähentää hiilidioksidipäästöjen leikkaamiseksi, mutta pelkän yksityisautoilun moittimisen sijaan pitäisi miettiä, millä keinoin yhä useampi ihminen voisi valita ympäristöystävällisemmän kulkupelin. 

Yli puolet Varsinais-Suomen maakunnasta kuuluu föli-bussien liikennöimisalueeseen, mikä käytännössä tarkoittaa näiden kuntien asukkaille tiheitä linja-autovuoroja edullisin ja joustavin hinnoin. Ne kunnat, jotka sijaitsevat föli-alueen ulkopuolella eivät näistä samoista eduista nauti; linjoja kulkee harvoin etenkin viikonloppuisin ja hinnat ovat kalliit. Vakka-Suomen sisällä pääsee myös liikkumaan heikosti kunnasta toiseen: linjoja ei joko ole tai vaihtoajat venyvät. Turkuun vielä pääsee kohtuullisen hyvin, mutta esimerkiksi Mynämäestä Uuteenkaupunkiin linjoja kulkee heikommin. 

Monet maaseutukunnat toivovat, että nuoret jäisivät asumaan niihin Turkuun muuttamisen sijaan – samoin lapsiperheet, jotka ovat kunnille merkittävä voimavara. Voimme kuitenkin kysyä onko yhdelläkään nuorella suurta houkutusta jäädä asumaan maaseutukuntaan, kun bussiliput maksavat liikaa ja yhteydet, uusitusta tiestä huolimatta, ovat hitaat? Monet ovat myös tottuneet siihen, että omalla autolla on helpompi kulkea kuin bussilla, vaikka se olisikin ympäristön kannalta huonompi vaihtoehto.  
Kuukausikortteihin määrätyt matkat ovat myös joustamattomia föli-alueen ulkopuolella. Siinä missä Fölin kuukausikortilla on mahdollista matkustaa rajattomasti föli-alueen sisällä, on Vainion liikenteen bussien kuukausikortti sidottu tietyn pituiseen matkaan. Jos kortti on sidottu välille Masku-Turku, ei kortilla voi matkustaa esimerkiksi Maskusta Nousiaisiin, vaikka matka on vielä kaiken lisäksi huomattavasti lyhyempi. 

Julkisten liikenneyhteyksien parantaminen on keskeinen tekijä, kun koko seutukuntaamme halutaan kehittää. Sen merkitystä houkutustekijänä kuntaan muutolle tai asumaan jäämiselle aliarvioidaan jatkuvasti. Erityisen tärkeää olisi, että busseja kulkisi aamuisin ja iltapäivisin niin, että ne tarjoaisivat kätevän tavan kulkea töihin tai opiskelemaan. Joukkoliikenteen tulisi olla järkevä ja kannattava vaihtoehto yksityisautoilulle. Föli-alueen laajentaminen niin Vakka-Suomeen, kuin koko muuhunkin maakuntaan olisikin ennen kaikkea kuntien palveluiden yhdenvertaisuutta edistävä asia. Toimiva joukkoliikenne on elinehto seutukunnille: jos se toimii täällä muuta maakuntaa huonommin, on turha ihmetellä, miksi kunnat kärsivät muuttotappioista. Joukkoliikenne tuleekin nähdä yhtenä tärkeänä peruspalveluna kuntien tarjoamien muiden palveluiden joukossa. 

Bussilinjoja Vakka-Suomessa tulisi tukea ja parantaa. Ehdotamme, että myös föli-alueen laajentaminen koko Varsinais-Suomen käsittäväksi alueeksi nostetaan päätöksentekopöydille mahdollisimman pian. Tämä vähentäisi sekä yksityisautoilua, että turvaisi mahdollisuuden valita asuinpaikakseen maaseudun. 

 

Anna Funck
Pinja Urponen
Vakka-Suomen Vasemmistonuoret ry