Hämeen Vasemmistonuorten logo
To, 07.10.2021 - klo 18:00 to klo 19:00
Hämeen Vasemmistonuoret

Tervetuloa Hämeen Vasemmistonuorten yhdistyksen kokoukseen torstaina 7.10. klo 18 alkaen. Yhdistyksen kokous järjestetään hybridinä sekä verkossa että lähitoteutuksena. Kokoukseen on mahdollista osallistua paikan päällä piiritoimistolla, mutta myös verkko-osallistuminen on myös tasaveroinen väylä osallistua. Etäosallistumisen linkki löytyy lopusta ennen esityslistaa.

Kokouksen esityslista on sääntömääräinen ja löytyy tämän ilmoituksen lopusta. Esityslista on myös lähetetty kaikille yhdistyksen jäsenille torstaina 23.9. Hämeen Vasemmistonuorten hallitus kuitenkin ehdottaa kokoukselle, että esityslistasta käsiteltäisiin vain pykälät 1-7 sekä 12-14. Seuraavan vuoden toimintapapereiden sekä hallituksen valinta ehdotetaan siis siirrettäväksi myöhemmin syksyllä pidettävään ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen. Näin ehdotetaan, jotta kokous voidaan pitää mahdollisimman kepeänä ja voidaan keskittyä liittokokousasioihin. Lopullinen päätös jää kuitenkin kokouksen tehtäväksi.

Piiritoimistomme on osoitteessa Näsilinnankatu 22 A 27, 5. kerros. Paina ovisummerista "Ylävitonen/vas". Jos saavut toimistolle, teethän vapaaehtoisen ennakko-ilmoittautumisen, jotta voimme varautua tarjoilujen suhteen. Tervetuloa kokoukseen!

Linkki etäosallistumiseen: https://us06web.zoom.us/j/85149036985?pwd=ajQyVGdCMzUwZ0JwdU9YTGgxNk8yQT09

Kokouksen sääntömääräinen esityslista:

1. kokouksen avaus
2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden (2) pöytäkirjantarkastajan valinta
3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. työjärjestyksen hyväksyminen
5. hallituksen laatiman toimintakertomuksen kuuleminen
6. tilikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon kuuleminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen
7. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. toimintasuunnitelman, jäsenmaksun suuruuden ja talousarvion vahvistaminen
9. hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen varsinaisten jäsenten sekä mahdollisten varajäsenten valinta
10. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
11. yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta päättäminen
12. keskusjärjestön kokousvuonna yhdistyksen edustajien valinta keskusjärjestön kokoukseen tai enemmistövaalina toteutettavan jäsenäänestyksen toimittamisesta valintaa varten päättäminen
13. muut hallituksen ja jäsenten esittämien asioiden käsitteleminen
14. kokouksen päättäminen