01.03.2016

Vasemmistonuoret kannustaa ammattiliittoja hylkäämään työmarkkinasopimuksen ja kutsuu suomalaisia kaatamaan hallituksen, joka kiristää pakkolaeilla työntekijöitä hyväksymään sopimuksen. Keskusjärjestöjen neuvottelema sopimus murentaisi hyvinvointivaltion rahoitusta ja leikkaisi palkkoja muun muassa pidentämällä työaikaa, siirtämällä työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja työntekijän maksettavaksi ja pienentämällä julkisen sektorin työntekijöiden lomarahoja.

01.03.2016

Vasemmistonuorten puheenjohtaja Anni Ahlakorpi ja Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja Pinja Laukkanen vetoavat hallitukseen, että se jättäisi koulutuksen ja opiskelijat vihdoin rauhaan ennen kuin se aiheuttaa peruuttamattomia tuhoja. Tiistaina julkaistut selvitysmies Roope Uusitalon ehdotukset opintotuen heikentämiseksi ovat puheenjohtajien mielestä vakava uhka opiskelijoiden toimeentulolle ja koulutuksen yhdenvertaisuudelle.

26.02.2016

Kuusi poliittista nuoriso- ja opiskelijajärjestöä – Vasemmistonuoret, Piraattinuoret, RKP-nuoret, Sosialidemokraattiset opiskelijat, Vasemmisto-opiskelijat sekä Vihreät nuoret ja opiskelijat – vaatii Suomea tunnustamaan Länsi-Saharan itsenäisyyden. Marokko on miehittänyt Länsi-Saharaa yli 40 vuotta vastoin kansainvälisen tuomioistuimen päätöstä. Tänä aikana moni sahrawisukupolvi on varttunut pakolaisleireillä. Allekirjoittaneet järjestöt pelkäävät tilanteen pitkittymisen johtavan uuteen sotaan ja kasvattavan pakolaisten määrää.

26.02.2016

Feminismi liikkeessä -kampanjan ensimmäinen vaihe käynnistyy viikonloppuna Kuopiossa, kun Vasemmistonuorten varapuheenjohtaja Taija Roiha aloittaa feministisen työpajakiertueen. Kevään aikana kaikissa Vasemmistonuorten piirijärjestöissä järjestettävien työpajojen tarkoituksena on juurruttaa hyviä yhdenvertaisuutta edistäviä käytäntöjä järjestön arkiseen toimintaan.

23.02.2016

Vasemmistonuoret pelkää, että puolustusministeri Jussi Niinistön (ps.) päätös sallia Yhdysvaltain maa- ja ilmavoimien osallistuminen Suomessa järjestettäviin sotaharjoituksiin heikentää Suomen turvallisuustilannetta. Hävittäjien ja miehistönkuljetusvaunujen päästäminen Suomeen on selkeä uhka maamme liittoutumattomuuspolitiikalle, joka on osaltaan pitänyt Pohjoismaat suurvaltaselkkausten ulkopuolella toisen maailmansodan jälkeen.

11.02.2016

Viikonloppuna Helsingissä kokoontunut Vasemmistonuorten hallitus kannattaa kansanedustaja Li Anderssonia Vasemmistoliiton puheenjohtajaksi ja kansanedustaja Hanna Sarkkista ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Hallitus päätti myös asettua puoluesihteeriksi pyrkivän Vasemmistonuorten tiedottajan ja Liberon päätoimittajan Niko Peltokankaan taakse.

09.02.2016

Viikonloppuna Helsingissä kokoontunut Vasemmistonuorten hallitus vaatii valtiota kansallistamaan sähkönsiirtoyhtiö Carunan. Järjestön mielestä yhtiö on antanut valtiolle väärää tietoa tulevasta hinnoittelupolitiikastaan. Vaikka tulevat maakaapelointihankkeet voivatkin toimia perusteena maltillisille hinnankorotuksille, yhtiön toiminta on häikäilemätöntä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä, joka koituu taakaksi paitsi kotitalouksille, myös yrityksille ja kansantaloudelle.

31.01.2016

Karjalohjalla viikonloppuna tavanneet vasemmistonuoret ja nuoret ay-toimijat vaativat yritysten työntekijöille lisää aitoa valtaa työpaikkojensa päätöksenteossa. Perinteisessä Tammitapaamisessa todettiin, että on aika avata yhteistoimintalaki ja alkaa puhua paikallisesta omistamisesta työntekijävallan lisäämiseksi työpaikoilla.

Nuoret esittävät kolmea keskeistä keinoa, joilla työntekijävaltaa yrityksissä lisätään. Työntekijöillä on oltava oikeus lunastaa konkurssin tai lakkautusuhan alla oleva yritys tai sen yksikkö esimerkiksi valtion takaaman lainan avulla.

11.01.2016

We, the Left Students of Finland, the Centrestudents of Finland, Federation of Green Youth and Students, the Finnish Centre Youth, the Left Youth of Finland, Liberal Students LSK, Social Democratic Youth, the Student Union of National Coalition Party, Swedish Youth of Finland and Youth League of the National Coalition Party, want to offer our full support to the boycott against companies that purchase advertisement space from MV-lehti and Uberuutiset. MV-lehti’s pseudojournalism fosters fear, embitterment and prejudice in the Finnish society.

09.01.2016

Border control cannot resolve the ongoing refugee crisis in Europe and elsewhere, state the young leftist in the Nordic Countries. As the thousands of dead in the Mediterranean have shown, those in need for safety and shelter will find their way, no matter the risk. By making the refugees’ search for asylum harder, we here in the Nordic countries and elsewhere force people to take illegal and highly dangerous routes across the land and the sea.

Sivut