Jäsenäänestys puheenjohtajasta

Vasemmistonuoret järjestää neuvoa-antavan jäsenäänestyksen uudesta puheenjohtajasta sähköisesti 8.-22.10.2021. Kyseessä on neuvoa-antava jäsenäänestys ja ehdokkaiden toivotaan kunnioittavan sen tulosta. Virallisesti puheenjohtaja valitaan liittokokouksessa 5.-7.11.2021

Vasemmistonuorten säännöissä linjataan jäsenäänestyksestä seuraavasti: "Jos yhdistyksen puheenjohtajaksi on hallituksen asettamaan määräaikaan mennessä asetettu useampi kuin yksi ehdokas, on puheenjohtajasta järjestettävä ennakkoon neuvoa-antava jäsenäänestys." - '7§ Yhdistyksen kokoukset'

Ehdokkaita on kaksi: Pinja Vuorinen ja Mohamed Yousif. Ehdokkaat on esitelty viestin lopuksi.

Äänioikeus ja äänestystapa

Kaikki ennen 8.9.2021 Vasemmistonuoriin liittyneet jäsenet ovat äänioikeutettuja.

 Äänestys alkaa sähköisesti perjantaina 8.10.2021 klo 16 ja päättyy perjantaina 22.10.2021 klo 16.

 Valitse vain yksi vaihtoehto. Enemmän ääniä saanut ehdokas voittaa. Tyhjät äänet eivät vaikuta lopputulokseen vaan ainoastaan äänestysvaihtoehdoille annetut äänet lasketaan mukaan tulokseen. Jokainen äänioikeutettu voi äänestää vain kerran. Huomaa, ettet voi myöhemmin palata perumaan tai muokkaamaan ääntäsi.

Tekniset menettelyt

Äänestys tapahtuu osoitteessa https://extra.vanu.fi/puheenjohtajaaanestys-2021

Sivusto aukeaa äänioikeutetuille perjantaina 8.10. klo 16.00.

Tarvitset äänesi antamista varten henkilökohtaisen jäsentunnuksesi (Vanu-ID). Kaikilla jäsenillä on tunnus, minkä tietoonsa osoitteesta https://extra.vanu.fi/user/password . Tarkemmat ohjeet tällä sivulla: https://vasemmistonuoret.fi/fi/jasenille/vanukeskustelu#Ohje%20Vanu-id

Varmista, että sähköpostisi on ajan tasalla jäsenrekisterissä. Voit päivittää yhteystietosi viestimällä asiasta keskustoimistolle: https://vasemmistonuoret.fi/fi/yhteydenottolomake

Äänestys kestää yhteensä 14 vuorokautta, päättyen perjantaina 22.10. klo 16.00. Älä jätä äänestystä viime hetkeen, sillä äänestyspalvelimen kello ei välttämättä ole samassa ajassa kuin omasi, ja voit tällöin myöhästyä äänestyksestä.

Äänestystuloksesta tiedottaminen

Äänestyksen päätyttyä järjestelmän ylläpitäjä sekä hallituksen nimittämät tarkkailijat toimittavat äänestystuloksen kokonaisuudessaan ja vaalisalaisuutta kunnioittaen hallitukselle. Äänestystulos tiedotetaan jäsenistölle vaalisalaisuutta kunnioittaen lauantaina 23.10.2021 ja annetaan hallituksen toimesta tiedoksi liittokokoukselle 5.-7.2021, missä puheenjohtaja virallisesti valitaan.

Lisää tietoa ehdokkaista täällä. Puheenjohtajapaneelien aikataulut löydät täältä.