Lehdistötiedote/kannanotto keskiviikkona 28.9.2011

Turun Vasemmistonuoret: Turun energiaratkaisu kertoo
sukupolvenvaihdoksen tarpeesta

Turun Vasemmistonuoret paheksuu Turun kaupunginvaltuuston tekemää
ratkaisua alueen tulevaisuuden energiantuotannosta. Tehty ratkaisu
osoittaa, ettei valtuuston enemmistö osaa katsoa pitkäjänteisesti
tulevaisuuteen. Päätös panostaa keskitettyyn energiantuotantoon ja
fossiilisiin polttoaineisiin osoittaa kunnianhimon puutetta eikä huomioi
tulevia sukupolvia.

Erittäin suuri pettymys vasemmistonuorille on myös Vasemmistoliiton
valtuustoryhmän enemmistön päätös tukea ratkaisua. Malli ei huomioi
fossiilisten polttoaineiden vähenemistä maailmasta, ilmastonmuutoksen
hillitsemistä, ei vie Turkua kohti hiilineutraalia energiatuotantoa eikä
sisällä panostusta uusiutuviin energiaratkaisuihin.

Uusiutuviin panostaminen ei olisi pelkästään ympäristöteko vaan myös
satsaus Turun alueen innovaatiotalouteen.

Tehty päätös osoittaa, että vuoden 2012 kunnallisvaaleissa on tehtävä sukupolvenvaihdos
sekä Vasemmistoliiton valtuustoryhmässä että koko Turun kaupunginvaltuustossa.

Turun Vasemmistonuoret tahtoo myös kiittää Vasemmistoliiton
valtuutettuja Johannes Yrttiahoa ja Mirka Muukkosta, jotka osoittivat
kylliksi rohkeutta äänestää tulevaisuuden puolesta.

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt:
Puheenjohtaja Elina Sandelin
emsand@utu.fi/040 833 1707
Turun Vasemmistonuoret Ry
varsinais-suomi@vasemmistonuoret.fi/045 131 2552