Perjantaina 24.2.2012 kokoontunut Varsinais-Suomen Vasemmistonuorten vuosikokous linjasi seuraavaa:

Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret vaatii kansalaisille enemmän mahdollisuuksia osallistua kunnalliseen päätöksentekoon. Päätökset tulee tehdä mahdollisimman matalalla tasolla, jotta ihmiset voivat paremmin olla mukana päättämässä heitä koskevista asioista.

Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret on huolissaan kuntauudistuksesta, jonka pelätään johtavan paikallisdemokratian heikentymiseen. Kaavaillut jättiläiskunnat saattavat keskittää valtaa suhteessa yhä pienemmälle määrälle päättäjiä. ”Demokratian uskottavuus on alati jatkuvan talouskriisin johdosta vaarantunut koko Euroopassa. Nyt suunnitteilla oleva kuntauudistus vaarantaa demokratian myös kunnissa”, sanoo Varsinais-Suomen Vasemmistonuorten uusi puheenjohtaja Sade Kondelin. Suuret kuntakoot uhkaavat lisätä myös kuntabyrokratian määrää ja jättää syrjäseutujen asiat huomiotta. 

Kuntauudistus voi Varsinais-Suomen Vasemmistonuorten mukaan kuitenkin tarjota myös mahdollisuuden uudistaa alueellista päätöksentekoa demokraattisempaan suuntaan. ”Esimerkiksi kaupunginosa- ja aluevaltuustojen perustaminen käsittelemään paikallisia asioita toisi aitoa valtaa kansalaisille”, ehdottaa Kondelin. 

Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret vaatii kasvottoman byrokratian korvaamista kansalaisten omilla, budjettivaltaisilla aluevaltuustoilla. Kuntalaisten paikallistuntemuksen huomiotta jättäminen päätöksissä johtaa tehottomiin ja epätarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin. Budjettivaltaiset aluevaltuustot kantaisivat myös todellista vastuuta paikallisista asioista byrokraattisen paperinpyörittelyn sijaan. 

”Tulevaa kuntauudistusta suunnitellessa on tärkeää, että se tapahtuu kansalaisten tarpeet huomioiden ja johtaa aidosti demokraattisempaan kuntarakenteeseen”, kiteyttää Kondelin. 

Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret valitsi vuosikokouksessaan hallituksen puheenjohtajaksi Sade Kondelinin, varapuheenjohtajaksi Saska Heinon, hallituksen jäseniksi Henri Sundholmin, Salla Mistolan, Jarmo Maikkolan ja Viivi Lehtisen sekä varajäseniksi Elias Laitisen ja Matias Oksasen.