Nykyaikainen suomalainen elämäntapa ja maapallon kantokyky ovat ristiriidassa keskenään. Yksi tapa tämän ristiriidan helpottamiseksi on ilmastolle ystävälliseen joukkoliikenteeseen siirtyminen. Tämän vuoksi Turun ja Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret vaativat pikaraitiotietä Turun seudulle. ”Raitsikka” on ympäristöystävällinen ja kestävän kehityksen mukainen korvaaja kallista polttoainetta kuluttaville linja-autoille. Fossiilisten polttoaineiden hinnat eivät tule laskemaan nykyisestä. 

Laaja, kuntarajat ylittävä pikaraitiotie kuljettaisi suuria ihmismääriä nopeasti, linja-autoja ja yksityisautoja tehokkaammin. Työmatka- ja vapaa-ajan liikkuminen Turun keskustaan helpottuisi ja toisi mukanaan uusia asiakkaita kauppatorin alueen yrittäjille. Samalla myös vaatimukset toriparkista keskustan vetovoimaisuutta lisäävänä tekijänä muuttuisivat vielä entistäkin turhemmiksi. 

Eurooppalaiset kokemukset pikaraitiotiestä osoittavat, että nykyaikainen kalusto, kattava raideverkosto ja tiheät vuorovälit lisäävät joukkoliikenteen suosiota merkittävästi. Turussa tämä tarkoittaisi aamu- ja iltapäiväruuhkien pienentymistä ja nopeampaa liikkumista Turun ja ympäryskuntien välillä. Kun myös autojen tyhjäkäyttö ruuhkassa vähenisi, alueen ilmanlaatu paranisi ja pienhiukkasperäiset sairaudet vähentyisivät. Turun keskusta on liian ahdas yksityisautoiluun perustuvan liikenteen kasvulle. Näin ollen laajamittainen siirtyminen joukkoliikenteeseen on joka tapauksessa osa Turun seudun parempaa tulevaisuutta.

Turun seutu ei ole joukkoliikenneongelmissaan yksin. Valtio on sitoutunut sekä Turun että Tampereen pikaraitioteiden tukemiseen kymmenillä miljoonilla euroilla. Kyse onkin tässä tilanteessa ennen kaikkea paikallisesta poliittisesta tahdosta. Haluavatko Turun seudun asukkaat pikaraitiotien seuraavien vuosien aikana on kysymys, johon vastataan tämän syksyn kunnallisvaaleissa.

Thomas Lindblom Sade Kondelin
Turun Vasemmistonuoret Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret