Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret vaatii, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri etsii tarvittavan rahoituksen Vakka-Suomen sairaalan säilyttämiseksi.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on vuosille 2014‒2016 tekemässään strategiassa kaavaillut vuodeosastohoitoa vaativan kirurgian lopettamista aluesairaaloissa, kuten Vakka-Suomen sairaalassa. Nyt pelkona on, että vuodeosastojen varassa tehtävän kirurgian loppuminen johtaa lopulta koko sairaalan alasajoon. ”Vaativien hoitotoimenpiteiden lopettaminen on usein huolestuttava merkki siitä, että sairaalaa ollaan lakkauttamassa”, toteaa Varsinais-Suomen Vasemmistonuorten vastavalittu puheenjohtaja, Saska Heino.

Vakka-Suomen sairaalassa tehtävien hoitotoimenpiteiden lopettaminen tarkoittaisi kirurgisten hoitotoimenpiteiden aiempaa keskittämistä Turkuun ja hoitokuljetusten merkittävää lisääntymistä. Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret pelkää, että hoidon keskittämisellä Turkuun ei saavuteta sille asetettuja säästötavoitteita. Lisäksi pelkona on, että hoitomatkojen pidentyminen heikentää potilasturvaa ja saattaa ihmiset eriarvoiseen asemaan heidän asuinpaikkansa perusteella.

Varsinais-Suomen Vasemmistonuorten tuore puheenjohtaja sanoo, ettei vaikeina taloudellisina aikoina tule unohtaa, että näennäisillä säästötoimenpiteillä ei usein saada aikaan kestäviä ratkaisuja. ”Sillä, että jotakin lukua saadaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin omissa laskelmissa painettua alaspäin ei tarkoita, että mitään todellista säästöä saataisiin aikaan”, Heino toteaa.

Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret valitsi torstaina  13.3. pidetyssä vuosikokouksessa hallituksensa puheenjohtajaksi Saska Heinon, varapuheenjohtajaksi Veikko Korhosen, varsinaisiksi jäseniksi Matias Oksasen, Lauri Arosen, Kaiu Haalivirran sekä varajäseniksi Sade Kondelinin ja Laura Pohjolan.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Saksa Heino: 040 503 2524
varsinais-suomi@vasemmistonuoret.fi

Lisätietoa Varsinais-Suomen Vasemmistonuorista:
vs-vanu.fi
facebook.com/vsvanu