Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret vaatii maakunnan kuntia panostamaan kesätöiden jaon yhdenvertaisuuteen. 15–16-vuotiaana tehtävä kesätyöjakso on monille ensimmäinen kosketus työntekoon ja tärkeä seuraavien kesien ja vuosien työnsaannin kannalta. Vasemmistonuorten mukaan kuntien on kuitenkin panostettava nykyistä selkeämmin siihen, että nuorten perhetausta ei vaikuttaisi kesätyönsaantimahdollisuuksia parantavasti tai heikentävästi.
– Kunnissa, joissa kesätöitä ja kesätyöseteleitä haetaan jonottamalla, etusijalla ovat nuoret, jotka ovat paikalla oikeaan aikaan. Vanhempien kannustus on tällöin erittäin tärkeässä sijassa, sanoo Varsinais-Suomen Vasemmistonuorten puheenjohtaja Mikael Kiivanen.
Nykyään moni kunta jakaa kesätyöseteleitä, joiden avulla nuoret etsivät itselleen itse työpaikan. Tässäkin tapauksessa ongelmana on, että nuoret, joilla on vanhempiensa ja lähipiirinsä kautta paremmat edellytykset työnhakuun, saavat varmemmin paikan kuin ne, joilla tällaista tukea ei ole. – Nuoret, jotka ovat jo valmiiksi vahvoilla, pärjäävät, Kiivanen tiivistää.
Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret esittää, että Varsinais-Suomen kunnat siirtyisivät nuorten suoraan työllistämiseen joko kunnan tai muun työnantajan palvelukseen. Kesätyöpaikat tulee arpoa aloittain niin, että kaikilla hakijoilla on yhtäläiset mahdollisuudet kesätyön saantiin. Tämän lisäksi kesätyöpaikkojen määrää on kasvatettava, tarvittaessa myös työaikaa lyhentämällä. Tärkeintä kuntien kesätöissä on kokemus työnteosta.

– Arpomisen avulla kunnissa päästäisiin eroon tilanteesta, jossa nuoret, joiden lähtökohdat kesätyön saannille ovat vahvat, pärjäävät paremmin kuin ne, jotka eivät saa tukea työnhaussa. Niitä nuoria, jotka eivät hae kesätöitä, on totta kai tämän lisäksi kannustettava niitä hakemaan, Kiivanen päättää.
Lisätietoja
Mikael Kiivanen

Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret, puheenjohtaja

0408413610