Arvoisa Varsinais-Suomen ja/tai Turun Vasemmistonuorten jäsen. Sinut on täten kutsuttu perjantaina 10.3. klo 18.00 Rakennusliiton kokoustilaan (Uudenmaankatu 6, Turku) yhdistystemme vuosikokouksiin.
V-S Vasemmistonuorten kokous pidetään ensin, jonka jälkeen samat asiankohdat liittokokoukseen liittyviä asioita lukuun ottamatta, käsitellään Turun osaston vuosikokouksessa:

§

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden (2) pöytäkirjantarkastajan valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Työjärjestyksen hyväksyminen kokouksen esityslistaksi

5. Hallituksen laatiman toimintakertomuksen kuuleminen ajalta 1.1.-31.12.2016

6. Tilikertomuksen ja tilintarkastajan lausunnon kuuleminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen ajalta 1.1.-31.12.2016

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

8. Toimintasuunnitelman sekä talousarvion vahvistaminen ja jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2017

9. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen varsinaisten jäsenten sekä mahdollisten varajäsenten valinta

10. Toiminnantarkastajan valinta

11. Yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta päättäminen (kirje jäsenille tai lehti-ilmoitus)

12. Yhdeksäntoista liittokokousedustajan, kokoustoimitsijoiden sekä luottamushenkilöehdokkaiden valinta ja liittokokousaloitteiden ja esitysten hyväksyminen

13. Kannanotto

14. Kokouksen päättäminen

Lähde liittokokousedustajaksi

Vasemmistonuorten valtakunnallinen vuoden 2017 liittokokous pidetään 19.-21.5.2017 Kuopiossa. Kokouksessa valitaan yhdistykselle uusi puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, hallitus ja muita luottamushenkilöitä.
Itse kokoukseen tarvitaan paljon erilaisia toimitsijoita kokouksen puheenjohtajista ääntenlaskijoihin ja työryhmien puheenjohtajista tasa-arvovastaaviin. Lisäksi kokoukseen tulee tehdä aloitteita ja esityksiä Vasemmistonuorten politiikasta ja linjoista seuraavalle liittokokouskaudelle.
Mikäli kiinnostuit jostain tehtävästä tai sinulla on aloitteita tai esityksiä, ilmoita asiasta mahdollisimman pian piiritoimistolle (varsinais-suomi@vasemmistonuoret.fi/045 131 2552). Luottamushenkilöksi ilmoittautumisen sekä aloitteiden deadline on piirin vuosikokous 10.3., mutta toimitsijoista keskustoimisto toivoo tietoa jo 16.2. mennessä!
Liittokokoukseen matkataan yhteiskuljetuksella ja kokousmatkaan sisältyy yhteismajoitus, ruokailut, iltabileet ja kokousmateriaalit. Matkan tarkka hinta selviää myöhemmin, mutta ei nouse muutamaa kymmentä euroa korkeammaksi.
Jos haluat lisätietoa, pyydä liittyä V-S Vanun spostilistalle, liity Facebook-ryhmään ja seuraa yhdistyksen verkkosivuja osoitteessa: vasemmistonuoret.fi