Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret on huolissaan maakuntauudistuksen vaikutuksista nuorten työllisyyspalveluihin. Työllisyyspalveluiden vieminen markkinoille vaarantaa palvelun yhdenvertaisuuden, kun yksityiset toimijat valikoivat asiakkaikseen helposti työllistyviä sekä niin kutsuttuja korkean profiilin työnhakijoita ja yrittäjiä.

Maakuntauudistuksen myötä maakunnan järjestettäväksi siirtyvät sote-palveluiden lisäksi kasvupalvelut, eli TE- ja yrityspalvelut. Uudistuksessa kasvupalvelut viedään markkinoille, jolloin valtion ohjausta ja viranomaistehtäviä karsitaan. Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret näkee kasvupalvelujen markkinaehtoistamisessa uhkia:
”Kasvupalvelu-uudistus mahdollistaa samantyyppisen ’kermankuorinnan’ kuin mistä on puhuttu soteuudistuksen valinnanvapauden yhteydessä”, toteaa Varsinais-Suomen Vasemmistonuorten vastavalittu puheenjohtaja Emma Lindqvist.

Soteuudistuksen valinnanvapauden toteutuessa yksityiset palveluntarjoajat valikoisivat asiakkaikseen helppoja ja voittoa tuottavia asiakkaita, kun taas kasvupalveluiden tapauksessa yksityisten asiakkaiksi valikoituisivat helposti työllistettävät asiakkaat. ”Mitä tapahtuu vastavalmistuneille nuorille ja pitkäaikaistyöttömille uudistuksen myötä?” Emma Lindqvist kysyy.

Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret vaatii nuorten ja muiden heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyspalveluiden turvaamista. Markkinaehtoisuus ei tarkoita resurssien fiksumpaa käyttöä tai tasapuolisempia palveluita, päinvastoin. Vasemmistonuorilla riittäisi ideoita työllisyyspalveluiden parantamiseksi:
”Kannatamme yhden luukun periaatetta myös työllisyyspalveluissa, ja maakuntauudistuksessa olisi potentiaalia tällaisten palveluiden kehittämiseen”, Emma Lindqvist sanoo. ”Uudistusta on nyt lähdetty tekemään väärästä suunnasta, yritysten ehdoilla, kun tosiasiassa kehitystyössä tulisi kuunnella näiden palvelujen pääasiallisia käyttäjiä, kuten nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä”, Emma Lindqvist päättää.

Yhteystiedot:
Emma Lindqvist, Varsinais-Suomen Vasemmistonuorten puheenjohtaja
emma.lindqvist@raisio.fi / 0445405545